Lietuvos bankas

Euro zonos (išskyrus Lietuvą) ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal rūšį ir trukmę.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Ne finansų bendrovių ir namų ūkių (S.11+S.14+S.15) Ne finansų bendrovių (S.11) Namų ūkių (S.14+S.15)
Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai
1=11+21=2+3+7+10 2=12+22 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 10=20+30 11=12+13+17+20 12 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 20 21=22+23+27+30 22 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 30
3=13+23=4+5+6 4=14+24 5=15+25 6=16+26 7=17+27=8+9 8=18+28 9=19+29 13=14+15+16 14 15 16 17=18+19 18 19 23=24+25+26 24 25 26 27=28+29 28 29
2019 - 11 232,9 209,6 22,4 4,0 3,0 15,4 1,0 1,0 0,0 0,0 158,6 157,5 0,7 0,0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 74,3 52,0 21,7 4,0 2,8 14,9 0,6 0,6 0,0 0,0
2019 - 12 360,3 248,4 109,8 89,8 3,0 17,0 2,1 2,1 0,0 0,0 282,1 193,2 87,4 85,7 0,3 1,4 1,5 1,5 0,0 0,0 78,2 55,1 22,4 4,1 2,7 15,6 0,6 0,6 0,0 0,0
2020 - 01 335,3 220,8 112,3 90,6 3,0 18,7 2,1 2,1 0,0 0,0 254,9 164,5 88,9 86,5 1,0 1,3 1,5 1,5 0,0 0,0 80,4 56,3 23,4 4,1 2,0 17,3 0,6 0,6 0,0 0,0
2020 - 02 305,5 208,7 94,7 73,2 2,2 19,3 2,1 2,1 0,0 0,0 227,7 154,3 71,8 69,4 1,0 1,3 1,6 1,6 0,0 0,0 77,8 54,4 23,0 3,7 1,2 18,0 0,5 0,5 0,0 0,0
2020 - 03 203,2 142,0 59,2 37,5 2,2 19,6 2,1 2,1 0,0 0,0 125,7 88,1 36,0 33,8 1,0 1,3 1,6 1,6 0,0 0,0 77,5 53,8 23,2 3,7 1,2 18,3 0,5 0,5 0,0 0,0
2020 - 04 203,9 174,2 27,6 5,9 2,1 19,6 2,1 2,1 0,0 0,0 125,4 119,6 4,2 2,0 1,0 1,3 1,6 1,6 0,0 0,0 78,5 54,6 23,4 4,0 1,2 18,3 0,5 0,5 0,0 0,0
2020 - 05 227,1 179,4 45,5 24,2 1,7 19,5 2,1 2,1 0,0 0,0 147,5 123,9 22,0 20,2 0,5 1,3 1,7 1,7 0,0 0,0 79,6 55,6 23,5 4,0 1,2 18,3 0,5 0,5 0,0 0,0
2020 - 06 233,1 185,8 45,3 23,9 1,8 19,5 2,0 2,0 0,0 0,0 152,2 129,1 21,6 19,9 0,5 1,2 1,5 1,5 0,0 0,0 80,9 56,7 23,7 4,0 1,3 18,3 0,5 0,5 0,0 0,0
2020 - 07 225,0 177,6 45,3 24,5 1,4 19,5 2,1 2,1 0,0 0,0 142,2 118,7 21,8 20,6 0,0 1,2 1,6 1,6 0,0 0,0 82,9 58,8 23,5 3,9 1,3 18,3 0,5 0,5 0,0 0,0
2020 - 08 237,5 181,6 53,7 27,7 5,5 20,4 2,2 2,2 0,0 0,0 149,2 122,2 25,4 23,5 0,0 1,8 1,6 1,6 0,0 0,0 88,3 59,4 28,3 4,2 5,5 18,6 0,6 0,6 0,0 0,0
2020 - 09 224,0 165,4 56,3 27,8 7,5 21,0 2,2 2,2 0,0 0,0 132,7 105,5 25,7 23,6 0,0 2,1 1,6 1,6 0,0 0,0 91,2 60,0 30,6 4,2 7,5 18,9 0,6 0,6 0,0 0,0
2020 - 10 235,9 177,7 56,0 27,7 7,6 20,7 2,2 2,2 0,0 0,0 142,7 115,7 25,4 23,4 0,0 1,9 1,6 1,6 0,0 0,0 93,2 62,0 30,6 4,3 7,6 18,8 0,6 0,6 0,0 0,0
2020 - 11 210,9 171,8 36,9 8,8 7,6 20,4 2,2 2,2 0,0 0,0 117,6 109,6 6,3 4,4 0,0 1,9 1,6 1,6 0,0 0,0 93,4 62,2 30,6 4,4 7,6 18,5 0,6 0,6 0,0 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29