Lietuvos bankas

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal rūšį ir trukmę.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Ne finansų bendrovių ir namų ūkių (S.11+S.14+S.15) Ne finansų bendrovių (S.11) Namų ūkių (S.14+S.15)
Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai
1=11+21=2+3+7+10 2=12+22 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 10=20+30 11=12+13+17+20 12 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 20 21=22+23+27+30 22 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 30
3=13+23=4+5+6 4=14+24 5=15+25 6=16+26 7=17+27=8+9 8=18+28 9=19+29 13=14+15+16 14 15 16 17=18+19 18 19 23=24+25+26 24 25 26 27=28+29 28 29
2018 - 07 18 336,9 14 370,5 3 857,3 2 619,3 867,1 370,9 109,1 109,1 0,0 0,0 5 687,6 5 398,5 246,0 180,3 48,4 17,3 43,1 43,1 0,0 0,0 12 649,2 8 971,9 3 611,3 2 439,0 818,7 353,6 66,1 66,1 0,0 0,0
2018 - 08 18 487,5 14 516,2 3 871,9 2 641,6 857,8 372,5 99,4 99,4 0,0 0,0 5 748,6 5 439,9 268,9 204,3 47,0 17,7 39,8 39,8 0,0 0,0 12 739,0 9 076,3 3 603,0 2 437,3 810,8 354,8 59,7 59,7 0,0 0,0
2018 - 09 18 493,6 14 525,1 3 874,0 2 619,4 877,9 376,7 94,6 94,6 0,0 0,0 5 669,4 5 395,9 235,8 158,2 59,8 17,8 37,6 37,6 0,0 0,0 12 824,3 9 129,1 3 638,2 2 461,2 818,1 358,9 57,0 57,0 0,0 0,0
2018 - 10 19 054,9 14 821,6 4 126,7 2 878,9 870,2 377,5 106,6 106,6 0,0 0,0 5 993,5 5 477,5 472,7 400,3 54,3 18,1 43,3 43,3 0,0 0,0 13 061,4 9 344,1 3 654,0 2 478,6 815,9 359,4 63,2 63,2 0,0 0,0
2018 - 11 19 278,1 15 012,7 4 167,6 2 910,2 876,4 380,9 97,8 97,8 0,0 0,0 6 124,1 5 605,2 477,2 403,9 55,2 18,0 41,7 41,7 0,0 0,0 13 154,0 9 407,6 3 690,4 2 506,3 821,2 362,9 56,1 56,1 0,0 0,0
2018 - 12 20 025,0 15 679,7 4 207,6 2 934,5 862,5 410,6 137,6 137,6 0,0 0,0 6 205,6 5 642,7 482,7 414,5 49,4 18,7 80,2 80,2 0,0 0,0 13 819,4 10 037,1 3 724,9 2 520,0 813,1 391,9 57,4 57,4 0,0 0,0
2019 - 01 19 589,0 15 258,2 4 226,1 2 950,3 865,6 410,2 104,6 104,6 0,0 0,0 6 113,5 5 599,7 470,6 395,8 55,9 18,9 43,2 43,2 0,0 0,0 13 475,4 9 658,5 3 755,5 2 554,5 809,8 391,3 61,4 61,4 0,0 0,0
2019 - 02 19 692,6 15 387,1 4 204,9 2 927,5 868,0 409,4 100,6 100,6 0,0 0,0 6 053,4 5 586,6 430,0 355,6 55,9 18,5 36,7 36,7 0,0 0,0 13 639,2 9 800,5 3 774,9 2 571,9 812,0 390,9 63,9 63,9 0,0 0,0
2019 - 03 19 822,8 15 472,9 4 244,7 2 968,7 861,6 414,5 105,2 105,2 0,0 0,0 6 113,1 5 623,7 451,0 374,8 56,3 19,8 38,5 38,5 0,0 0,0 13 709,7 9 849,2 3 793,7 2 593,9 805,2 394,6 66,7 66,7 0,0 0,0
2019 - 04 19 877,0 15 496,2 4 275,7 2 999,1 850,4 426,1 105,2 105,2 0,0 0,0 6 163,9 5 648,8 472,6 401,6 50,8 20,2 42,5 42,5 0,0 0,0 13 713,1 9 847,4 3 803,0 2 597,5 799,6 405,9 62,7 62,7 0,0 0,0
2019 - 05 20 001,2 15 601,6 4 291,8 3 000,8 850,2 440,9 107,7 107,7 0,0 0,0 6 152,8 5 628,5 475,3 400,3 55,1 19,9 49,0 49,0 0,0 0,0 13 848,4 9 973,1 3 816,6 2 600,4 795,1 421,0 58,7 58,7 0,0 0,0
2019 - 06 20 019,7 15 591,8 4 325,8 3 031,2 841,2 453,4 102,0 102,0 0,0 0,0 5 992,4 5 444,5 498,2 424,4 53,7 20,1 49,7 49,7 0,0 0,0 14 027,3 10 147,3 3 827,6 2 606,8 787,6 433,2 52,3 52,3 0,0 0,0
2019 - 07 20 271,2 15 801,7 4 367,1 3 077,9 831,5 457,6 102,4 102,3 0,0 0,0 6 162,2 5 593,3 519,2 446,3 52,5 20,4 49,7 49,7 0,0 0,0 14 109,0 10 208,4 3 847,9 2 631,7 779,0 437,2 52,7 52,7 0,0 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-30