Lietuvos bankas

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal rūšį ir trukmę.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Ne finansų bendrovių ir namų ūkių (S.11+S.14+S.15) Ne finansų bendrovių (S.11) Namų ūkių (S.14+S.15)
Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai
1=11+21=2+3+7+10 2=12+22 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 10=20+30 11=12+13+17+20 12 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 20 21=22+23+27+30 22 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 30
3=13+23=4+5+6 4=14+24 5=15+25 6=16+26 7=17+27=8+9 8=18+28 9=19+29 13=14+15+16 14 15 16 17=18+19 18 19 23=24+25+26 24 25 26 27=28+29 28 29
2019 - 02 19 692,6 15 387,1 4 204,9 2 927,5 868,0 409,4 100,6 100,6 0,0 0,0 6 053,4 5 586,6 430,0 355,6 55,9 18,5 36,7 36,7 0,0 0,0 13 639,2 9 800,5 3 774,9 2 571,9 812,0 390,9 63,9 63,9 0,0 0,0
2019 - 03 19 822,8 15 472,9 4 244,7 2 968,7 861,6 414,5 105,2 105,2 0,0 0,0 6 113,1 5 623,7 451,0 374,8 56,3 19,8 38,5 38,5 0,0 0,0 13 709,7 9 849,2 3 793,7 2 593,9 805,2 394,6 66,7 66,7 0,0 0,0
2019 - 04 19 877,0 15 496,2 4 275,7 2 999,1 850,4 426,1 105,2 105,2 0,0 0,0 6 163,9 5 648,8 472,6 401,6 50,8 20,2 42,5 42,5 0,0 0,0 13 713,1 9 847,4 3 803,0 2 597,5 799,6 405,9 62,7 62,7 0,0 0,0
2019 - 05 20 001,2 15 601,6 4 291,8 3 000,8 850,2 440,9 107,7 107,7 0,0 0,0 6 152,8 5 628,5 475,3 400,3 55,1 19,9 49,0 49,0 0,0 0,0 13 848,4 9 973,1 3 816,6 2 600,4 795,1 421,0 58,7 58,7 0,0 0,0
2019 - 06 20 019,7 15 591,8 4 325,8 3 031,2 841,2 453,4 102,0 102,0 0,0 0,0 5 992,4 5 444,5 498,2 424,4 53,7 20,1 49,7 49,7 0,0 0,0 14 027,3 10 147,3 3 827,6 2 606,8 787,6 433,2 52,3 52,3 0,0 0,0
2019 - 07 20 280,8 15 807,4 4 371,2 3 089,7 829,0 452,6 102,2 102,1 0,0 0,0 6 161,7 5 592,8 519,2 446,3 52,5 20,4 49,7 49,6 0,0 0,0 14 119,1 10 214,5 3 852,0 2 643,3 776,5 432,1 52,5 52,5 0,0 0,0
2019 - 08 20 476,9 16 019,8 4 357,3 3 088,8 818,7 449,9 99,8 99,8 0,0 0,0 6 256,3 5 711,2 495,6 424,9 50,7 19,9 49,5 49,4 0,0 0,0 14 220,6 10 308,6 3 861,7 2 663,8 767,9 429,9 50,3 50,3 0,0 0,0
2019 - 09 20 535,2 16 079,8 4 356,3 3 102,0 807,5 446,8 99,1 99,1 0,0 0,0 6 257,5 5 718,2 487,3 417,1 50,0 20,2 52,0 51,9 0,0 0,0 14 277,7 10 361,5 3 869,1 2 685,0 757,4 426,7 47,1 47,1 0,0 0,0
2019 - 10 21 008,7 16 574,2 4 333,0 3 086,4 797,4 449,2 101,5 101,5 0,0 0,0 6 437,2 5 925,7 459,9 392,0 47,8 20,1 51,6 51,6 0,0 0,0 14 571,5 10 648,5 3 873,1 2 694,4 749,6 429,1 49,9 49,9 0,0 0,0
2019 - 11 21 244,6 16 859,7 4 280,7 3 030,0 791,7 459,1 104,1 104,1 0,0 0,0 6 552,1 6 117,5 386,5 317,0 49,2 20,3 48,1 48,1 0,0 0,0 14 692,5 10 742,2 3 894,3 2 713,0 742,5 438,8 56,1 56,0 0,0 0,0
2019 - 12 21 960,4 17 583,8 4 262,1 3 014,4 785,0 462,7 114,4 114,4 0,0 0,0 6 608,2 6 183,7 357,3 285,3 53,9 18,0 67,3 67,2 0,0 0,0 15 352,1 11 400,1 3 904,9 2 729,1 731,1 444,7 47,2 47,2 0,0 0,0
2020 - 01 21 698,3 17 384,9 4 199,0 2 961,0 785,3 452,7 114,5 114,4 0,0 0,0 6 677,3 6 319,3 291,1 218,8 54,3 17,9 67,0 66,9 0,0 0,0 15 021,0 11 065,6 3 907,9 2 742,1 730,9 434,8 47,5 47,5 0,0 0,0
2020 - 02 21 862,0 17 454,3 4 296,7 3 055,4 783,2 458,1 111,1 111,0 0,0 0,0 6 686,9 6 240,3 388,6 315,3 55,1 18,1 58,1 58,0 0,0 0,0 15 175,1 11 214,0 3 908,1 2 740,1 728,1 440,0 53,0 53,0 0,0 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-30