Lietuvos bankas

Lietuvos ne finansų bendrovių ir namų ūkių indėliai kitose Lietuvos PFĮ pagal rūšį ir trukmę.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų, metiniai augimo tempai – procentais.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Ne finansų bendrovių ir namų ūkių (S.11+S.14+S.15) Ne finansų bendrovių (S.11) Namų ūkių (S.14+S.15)
Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai Iš viso Vienadieniai Sutarto termino Įspėjamojo laikotarpio Atpirkimo sandoriai
1=11+21=2+3+7+10 2=12+22 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 10=20+30 11=12+13+17+20 12 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 20 21=22+23+27+30 22 iš viso iki 1 m. nuo 1 iki 2 m. nuo 2 m. iš viso iki 3 mėn. nuo 3 mėn. 30
3=13+23=4+5+6 4=14+24 5=15+25 6=16+26 7=17+27=8+9 8=18+28 9=19+29 13=14+15+16 14 15 16 17=18+19 18 19 23=24+25+26 24 25 26 27=28+29 28 29
2019 - 05 20 001,2 15 601,6 4 291,8 3 000,8 850,2 440,9 107,7 107,7 0,0 0,0 6 152,8 5 628,5 475,3 400,3 55,1 19,9 49,0 49,0 0,0 0,0 13 848,4 9 973,1 3 816,6 2 600,4 795,1 421,0 58,7 58,7 0,0 0,0
2019 - 06 20 019,7 15 591,8 4 325,8 3 031,2 841,2 453,4 102,0 102,0 0,0 0,0 5 992,4 5 444,5 498,2 424,4 53,7 20,1 49,7 49,7 0,0 0,0 14 027,3 10 147,3 3 827,6 2 606,8 787,6 433,2 52,3 52,3 0,0 0,0
2019 - 07 20 280,8 15 807,4 4 371,2 3 089,7 829,0 452,6 102,2 102,1 0,0 0,0 6 161,7 5 592,8 519,2 446,3 52,5 20,4 49,7 49,6 0,0 0,0 14 119,1 10 214,5 3 852,0 2 643,3 776,5 432,1 52,5 52,5 0,0 0,0
2019 - 08 20 476,9 16 019,8 4 357,3 3 088,8 818,7 449,9 99,8 99,8 0,0 0,0 6 256,3 5 711,2 495,6 424,9 50,7 19,9 49,5 49,4 0,0 0,0 14 220,6 10 308,6 3 861,7 2 663,8 767,9 429,9 50,3 50,3 0,0 0,0
2019 - 09 20 535,2 16 079,8 4 356,3 3 102,0 807,5 446,8 99,1 99,1 0,0 0,0 6 257,5 5 718,2 487,3 417,1 50,0 20,2 52,0 51,9 0,0 0,0 14 277,7 10 361,5 3 869,1 2 685,0 757,4 426,7 47,1 47,1 0,0 0,0
2019 - 10 21 008,7 16 574,2 4 333,0 3 086,4 797,4 449,2 101,5 101,5 0,0 0,0 6 437,2 5 925,7 459,9 392,0 47,8 20,1 51,6 51,6 0,0 0,0 14 571,5 10 648,5 3 873,1 2 694,4 749,6 429,1 49,9 49,9 0,0 0,0
2019 - 11 21 244,6 16 859,7 4 280,7 3 030,0 791,7 459,1 104,1 104,1 0,0 0,0 6 552,1 6 117,5 386,5 317,0 49,2 20,3 48,1 48,1 0,0 0,0 14 692,5 10 742,2 3 894,3 2 713,0 742,5 438,8 56,1 56,0 0,0 0,0
2019 - 12 21 960,4 17 583,8 4 262,1 3 014,4 785,0 462,7 114,4 114,4 0,0 0,0 6 608,2 6 183,7 357,3 285,3 53,9 18,0 67,3 67,2 0,0 0,0 15 352,1 11 400,1 3 904,9 2 729,1 731,1 444,7 47,2 47,2 0,0 0,0
2020 - 01 21 686,4 17 382,2 4 189,8 2 969,8 774,4 445,6 114,4 114,4 0,0 0,0 6 677,1 6 319,1 291,1 218,8 54,4 17,9 66,9 66,9 0,0 0,0 15 009,3 11 063,1 3 898,7 2 750,9 720,0 427,8 47,5 47,5 0,0 0,0
2020 - 02 21 838,3 17 449,0 4 278,4 3 073,1 761,5 443,9 110,9 110,9 0,0 0,0 6 686,6 6 239,9 388,7 315,4 55,3 18,0 58,0 58,0 0,0 0,0 15 151,7 11 209,1 3 889,7 2 757,7 706,2 425,8 52,9 52,9 0,0 0,0
2020 - 03 22 175,9 17 876,0 4 192,8 2 997,0 760,1 435,8 107,1 107,1 0,0 0,0 6 875,6 6 473,0 347,3 275,1 54,4 17,8 55,4 55,4 0,0 0,0 15 300,3 11 403,1 3 845,5 2 721,9 705,7 418,0 51,7 51,7 0,0 0,0
2020 - 04 22 677,0 18 497,0 4 072,3 2 868,1 770,0 434,2 107,7 107,7 0,0 0,0 6 991,3 6 707,9 226,5 154,6 55,0 16,9 56,9 56,9 0,0 0,0 15 685,7 11 789,1 3 845,8 2 713,5 715,1 417,3 50,8 50,8 0,0 0,0
2020 - 05 23 043,9 18 917,7 4 016,4 2 815,7 770,0 430,7 109,9 109,9 0,0 0,0 7 216,5 6 953,3 204,9 136,7 52,3 15,9 58,4 58,4 0,0 0,0 15 827,4 11 964,3 3 811,5 2 679,0 717,7 414,8 51,5 51,5 0,0 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-29