Lietuvos bankas
2013-01-09

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė Vilniaus kredito unijai laikiną draudimą teikti skolinimo (įskaitant hipotekines paskolas) finansinę paslaugą. Ši poveikio priemonė buvo priimta 2012 m. rugpjūčio pradžioje dėl nevykdytų didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, nustatančio, kad paskolos suma vienam skolininkui neviršytų 25 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo, ir didelių paskolų normatyvo, pagal kurį didelių paskolų bendroji suma negali būti didesnė kaip 300 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.

Poveikio priemonė atšaukta atsižvelgiant į tai, kad unija jau vykdo riziką ribojančius normatyvus.