Lietuvos bankas
2014-03-04

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Vilniaus kredito unijos tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus, įspėjo ir įpareigojo šią kredito uniją iki 2014 m. gegužės 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad Vilniaus kredito unija kai kuriais atvejais, vertindama suteiktų paskolų riziką, nesurinkdavo pakankamai informacijos, kad galėtų visokeriopai įvertinti kredito riziką, neatliko periodinio paskolų gavėjų finansinės būklės vertinimo, neįdiegė skolininko pateiktų duomenų patikimumo tikrinimo sistemos.

Kredito unija turės dažniau nei nustatyta Lietuvos banko Priežiūros tarnybai teikti tam tikras finansines ataskaitas.