Lietuvos bankas
2015-04-30
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą, leido perduoti šios įmonės valdomo specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Finasta Vitality“ valdymą UAB „Synergy finance“.

Perdavus turto valdymą, fondo „Finasta Vitality“ investavimo strategija, taikomi mokesčiai, dalyvių teisės ir pareigos nesikeis. Dalyviai turės teisę parduoti turimus fondo vienetus per 1 mėn. nuo pranešimo gavimo dienos nemokėdami išpirkimo mokesčio.

UAB „INVL Asset Management“ dėl teisinių ir ekonominių pasikeitimų įmonės veikloje nusprendė fondo „Finasta Vitality“ valdymą perduoti kitai valdymo įmonei.