Lietuvos bankas
2016-02-03
  • Ispejimas.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomo pensijų fondo „DANSKE pensija 100“ tyrimą, įspėjo bendrovę dėl Pensijų kaupimo įstatymo ir Verslo apskaitos standartų (VAS) pažeidimų.

Nustatyta, kad pensijų fondo dalyvių paveldėtoms lėšoms buvo atidaryta speciali valdymo įmonės sąskaita. Tuo valdymo įmonė pažeidė Pensijų kaupimo įstatymą ir 39 VAS „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“, pagal kuriuos fondo turtas turi būti atskirtas nuo valdymo įmonės lėšų. UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ šį pažeidimą jau ištaisė ir pateikė tai patvirtinančius dokumentus.

Taip pat tyrimo metu nustatyta ir kitų pažeidimų, susijusių su pensijų fondo apskaitos tvarkymu. Šie pažeidimai neturėjo reikšmingos įtakos skaičiuojant grynųjų aktyvų vertę. Minėtus pažeidimus įmonė įpareigota ištaisyti iki kovo 31 d.