Lietuvos bankas
2016-12-16
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „Swedbank investicijų valdymas“ jungti II pakopos pensijų fondus: pensijų fondą „Danske pensija 50“ prie pensijų fondo „Pensija 3“, pensijų fondą „Danske pensija 100“ prie pensijų fondo „Pensija 5“.

2016 m. liepos 14 d. Priežiūros tarnyba leido perduoti teises ir pareigas, atsirandančias iš UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ pensijų kaupimo sutarčių, UAB „Swedbank investicijų valdymas“. Pasibaigus pensijų fondų valdymo perdavimo procesui, UAB „Swedbank investicijų valdymas“ dabar valdo aštuonis II pakopos pensijų fondus: du konservatyvaus investavimo, vieną mažos akcijų dalies, tris vidutinės akcijų dalies, du 100 proc. akcijų pensijų fondus ir vieną III pakopos pensijų fondą.

Informacija apie jungimą šiame procese dalyvaujančių pensijų fondų dalyviams bus pateikiama sutartyse nustatytu būdu. Papildomai informacija apie Pensijų fondų jungimą bus skelbiama ir teikiama Swedbank, AB, klientų aptarnavimo padaliniuose ir interneto svetainėje.