Lietuvos bankas
2017-02-27
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Swedbank investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „Pensija 1“ ir „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ bei III pakopos pensijų fondo „Danske pensija plius“ taisyklių pakeitimus.

II pakopos pensijų fondo „Pensija 1“ pavadinimas keičiamas į „Pensijų išmokų fondas“, šis pavadinimas atspindi fondo investavimo strategiją: prisiimti labai mažą investavimo riziką. „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“ II pakopos pensijų fondo pavadinimas keičiamas į „Pensija 1“. Nors šio fondo taisyklių redakcija keičiama iš esmės, tačiau investavimo strategija, dalyvių teisės ir pareigos bei kiti svarbūs fondo veiklos aspektai nesikeičia.

III pakopos pensijų fondo „Danske pensija plius“ pavadinimas keičiamas į „Swedbank papildomos pensijos fondas“. Be to, taisyklėse atnaujinama informacija, susijusi su valdymo įmonės, depozitoriumo ir pranešimų pateikimo kanalo pasikeitimu.

UAB „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, perėmusi reorganizuotos „Danske Capital investicijų valdymas“ įsteigtų trijų II pakopos ir vieno III pakopos pensijų fondų valdymą, šiuo metu valdo aštuonis II pakopos pensijų fondus: du konservatyvaus investavimo, vieną mažos akcijų dalies, tris vidutinės akcijų dalies ir du 100 proc. akcijų pensijų fondus.