Lietuvos bankas
2021-07-21
11

2019 m. gegužės mėn. Lietuvos banko valdyba už teisės aktų pažeidimus skyrė UAB „INVL Asset Management“ poveikio priemones.

Už tai, kad vienam fondo dalyviui įmonė taikė išskirtines sąlygas (pervedė dalį sumokėto valdymo mokesčio), tuo pažeisdama kitų fondo dalyvių interesus, Lietuvos bankas skyrė UAB „INVL Asset Management“ 100 tūkst. Eur baudą. Už tai, kad nebuvo patvirtinusi priemonių, skirtų vertinti, ar įmonės, kurioms pavestos atlikti investicinių fondų vienetų platinimo funkcijos, efektyviai jas vykdo, skirta 40 tūkst. Eur bauda. Dėl dviejų teisės aktų pažeidimų, susijusių su kolektyvinio investavimo subjektų ir klientų finansinių priemonių portfelių valdymu, įmonė buvo įspėta.

UAB „INVL Asset Management“ sprendimą apskundė Vilniaus apygardos teismui. Pastarasis 2020 m. vasario mėn. įmonės skundą patenkino iš dalies, panaikindamas Lietuvos banko nutarimą ta apimtimi, kuria buvo skirta 40 tūkst. Eur bauda. Likusią skundo dalį teismas atmetė kaip nepagrįstą. Ir bendrovė, ir Lietuvos bankas pateikė apeliacinius skundus.

2021 m. liepos 12 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Bendrovė privalės sumokėti 100 tūkst. Eur baudą.