Lietuvos bankas
2019-05-21
11

Lietuvos banko valdyba paskyrė 140 tūkst. Eur baudą UAB „INVL Asset Management“ už jos inspektavimo metu nustatytus du teisės aktų pažeidimus.

Vienas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių pažeidimas padarytas, kai įmonė pervedė dalį sumokėto valdymo mokesčio vienam iš įmonės valdomų investicinių fondų dalyvių ir taip pažeidė kitų fondo dalyvių interesus. Valdymo mokestis gali būti grąžinamas visų kolektyvinio investavimo dalyvių naudai. Šiuo atveju įmonė vienam fondo dalyviui taikė išskirtines sąlygas.

Kitą pažeidimą įmonė padarė, nes nepatvirtino priemonių, skirtų vertinti, ar įmonės, kurioms pavestos atlikti investicinių fondų vienetų platinimo funkcijos, efektyviai jas vykdo, nors teisės aktuose to reikalaujama.

Dar dėl kitų teisės aktų pažeidimų, susijusių su kolektyvinio investavimo subjektų valdymu ir klientų finansinių priemonių portfelių valdymu, įmonė buvo įspėta.

Pažeidimus Lietuvos bankas nustatė atlikdamas tikslinį planinį valdymo įmonės veiklos inspektavimą. Juo siekta įvertinti įmonės finansinę ir kapitalo būklę, rizikų valdymą, kaip laikomasi kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą ir investicinių paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Inspektavimas ir pritaikytos poveikio priemonės nėra susijusios su įmonės pensijų kaupimo veikla.

UAB „INVL Asset Management“ įpareigota iki 2019 m. liepos 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

UAB „INVL Asset Management“ pranešimas Nasdaq Vilnius biržoje