Lietuvos bankas
2015-10-14
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad uždarosios akcinės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 3,7 mln. iki 7,5 mln. Eur yra suderintas.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatyta, kad dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo keičiami draudimo įmonės įstatai priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo būti suderinti su priežiūros institucija prieš draudimo įmonės informacijos apie įstatų pakeitimus pateikimą Juridinių asmenų registrui.