Lietuvos bankas
2015-03-10
11

Atsižvelgdama  į AB „INVL Technology“ prašymą Priežiūros tarnyba nusprendė laikyti, kad AB „INVL Technology“ Lietuvos bankui pateiktų ir viešai paskelbtų AB „INVL Technology“ ir AB „BAIP grupė“ reorganizavimo sąlygų (su priedais) dokumente, AB „Invalda“ 2011 – 2012 m. ir AB „Invalda LT“ 2013 m. metinės informacijos dokumentuose, AB „INVL Technology“ 2014 m. 12 mėnesių tarpinėse finansinėse ataskaitose, AB „INVL Technology“ informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, su AB „INVL Technology“ vertybiniais popieriais (akcijomis) ir veikla susijusių rizikos veiksnių aprašyme ir šios bendrovės įstatuose pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai pateikti informacijai.

Prospektui lygiavertis dokumentas skirtas po AB „INVL Technology“ reorganizavimo prijungimo būdu prie AB „BAIP grupė“  įsteigtos naujos bendrovės AB „INVL Technology“ akcijoms įtraukti į AB NASDAQ OMX Vilnius prekybos sąrašus­.