Lietuvos bankas
2016-07-15
11

Įvertinti Lietuvos centrinės kredito unijos ir UAB Medicinos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai; specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovei „INVL Technology“ gavo veiklos licenciją; UAB „Eika Asset Management“ išduotas kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimas; rugsėjo 8-ąją išleidžiama nauja sidabro moneta

Įvertinti Lietuvos centrinės kredito unijos ir UAB Medicinos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai

Lietuvos banko valdyba apsvarstė Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) ir UAB Medicinos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) rezultatus. Šis procesas apėmė visų veiklos sričių, kuriose susiduriama su reikšminga rizika, vertinimą, taip pat vertintas valdymas, atsižvelgiant į kapitalo pakankamumo reikalavimus – ir kapitalas. Įvertintas vidaus kapitalo poreikis, reikalingas papildomoms rizikoms pagal antrąją pakopą (angl. Pillar II) padengti.

Įvertinusi LCKU Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatus, Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą, kad LCKU turės tenkinti 14 proc. sudarantį bendrojo 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą ir 17,5 proc. sudarantį bendro kapitalo pakankamumo koeficientą. Šiuos nuosavų lėšų reikalavimus LCKU vykdo su nemaža atsarga. Lietuvos bankui pateiktų 2016 m. kovo 31 d. ataskaitų duomenimis, bendrojo 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas sudarė 32 proc., o bendrojo kapitalo pakankamumo koeficientas – 43 proc.

Įvertinusi bendrą UAB Medicinos banko rizikos lygį ir ir esant tokiam lygiui reikalingo turėti kapitalo dydį reikalingą papildomą kapitalo dydį, Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą, kad nuo 2016 m. spalio 1d. UAB Medicinos bankas turės tenkinti 10,4 proc. sudarantį bendrojo 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą ir 13,9 proc. sudarantį bendrojo kapitalo pakankamumo koeficientą. UAB Medicinos bankui nurodyta iki 2016 m. rugsėjo 30 d. įvykdyti ir kitus įpareigojimus.

Šie minimalūs nuosavų lėšų reikalavimai nustatyti iki kito priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatų svarstymo Lietuvos banko valdyboje.

Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendroveiINVL Technology“ gavo veiklos licenciją

Lietuvos banko valdyba specialiajai uždarojo tipo privataus kapitalo investicinei bendrovei „INVL Technology“ išdavė veiklos licenciją, suteikiančią teisę verstis uždarojo tipo investicinės bendrovės veikla pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

UAB „Eika Asset Management“ išduotas kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimas

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Eika Asset Management“ informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Rugsėjo 8-ąją išleidžiama nauja sidabro moneta

Lietuvos banko valdyba patvirtino 20 eurų kolekcinės sidabro monetos, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės įtvirtinimo 25-mečiui, etaloną. Monetos išleidimu pažymimas Lietuvos valstybės diplomatinis pripažinimas ir priėmimas į tarptautines organizacijas 1991 m.

Nutarta šią monetą išleisti į apyvartą 2016 m. rugsėjo 8 d. Jos kūrimo konkurse geriausiais pripažinti Rūtos Ničajienės pateikti grafiniai projektai, pagal juos UAB Lietuvos monetų kalykla ir kaldina monetas.

Į apyvartą bus išleista 4 000 vienetų tokių monetų.