Lietuvos bankas
2015-05-19
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Invalda LT“, UAB „Lucrum investicija“, UAB „LJB Investments“, Indrės Mišeikytės, Irenos Onos Mišeikienės, Alvydo Banio, Tomos Šeikaus, Artūro Milašausko, Mariaus Leščinsko, Vidos Juozapavičienės, Kazimiero Tonkūno, Roko Ralio ir Gyčio Umanto pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „INVL Technology“ 414 034 (6,771 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 1,61 euro, supirkti.

AB „INVL Technology“ visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai, kurie teikia tvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarą, balsavo už sprendimą pertvarkyti AB „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždaro tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo AB „NASDAQ OMX Vilnius“ trukmė 14 kalendorinių dienų, siūlymo tarpininkas – AB bankas „Finasta“, oficialaus siūlymo teikėjų susitarimu oficialų siūlymą įgyvendina AB „Invalda LT“.