Lietuvos bankas
2015-05-19
11

Patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarai, skirti AB Įmonių grupės „ALITA“ ir AB „Anykščių vynas“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti; patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „INVL Technology“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti; AB Šiaulių bankui leista įregistruoti įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo didinimo; leista tapti UAB „Medicinos bankas“ stebėtojų tarybos nariu; leista tapti AB bankas „Finasta“ valdybos nariu; UAB DK „PZU Lietuva“ leista perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas jai veikiant per Latvijos filialą; leista pakeisti investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles; SIA „Money Express“ įtraukta į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą; valiutos keityklos operatorių sąrašas papildytas 2 bendrovėmis;

Patvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarai, skirti AB Įmonių grupės „ALITA“ ir AB „Anykščių vynas“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „Mineraliniai vandenys“ pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB Įmonių grupės „ALITA“ likusioms 132 888 (0,66 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 1,076 euro, supirkti.  Taip pat patvirtintas AB Įmonių grupės „Alita“ irUAB „Mineraliniai vandenys“ pateiktas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „Anykščių vynas“ likusioms 577 659 (2,89 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 0,22 euro, supirkti.

AB Įmonių grupės „Alita“ ir AB „Anykščių vynas“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose akcininkai, kurie teikia tvirtinti minėtų bendrovių oficialaus siūlymo cirkuliarus, balsavo už bendrovių akcijų išbraukimą iš vertybinių popierių biržos AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Papildomo prekybos sąrašo ir nutarė nebesiūlyti bendrovių akcijų viešai.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo AB „NASDAQ OMX Vilnius“ trukmė yra 14 kalendorinių dienų, siūlymo tarpininkas –„Swedbank“, AB.

Patvirtintas oficialaus siūlymo cirkuliaras, skirtas AB „INVL Technology“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Invalda LT“, UAB „Lucrum investicija“, UAB „LJB Investments“, Indrės Mišeikytės, Irenos Onos Mišeikienės, Alvydo Banio, Tomos Šeikaus, Artūro Milašausko, Mariaus Leščinsko, Vidos Juozapavičienės, Kazimiero Tonkūno, Roko Ralio ir Gyčio Umanto pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „INVL Technology“ 414 034 (6,771 proc.) paprastosioms vardinėms akcijoms, mokant už vieną akciją 1,61 euro, supirkti.

AB „INVL Technology“ visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai, kurie teikia tvirtinti oficialaus siūlymo cirkuliarą, balsavo už sprendimą pertvarkyti AB „INVL Technology“ veiklą taip, kad ji veiktų kaip uždaro tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo AB „NASDAQ OMX Vilnius“ trukmė 14 kalendorinių dienų, siūlymo tarpininkas – AB bankas „Finasta“, oficialaus siūlymo teikėjų susitarimu oficialų siūlymą įgyvendina AB „Invalda LT“.

AB Šiaulių bankui leista įregistruoti įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo didinimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido akcinei bendrovei Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 85 033 800 Eur, patvirtintą 2015 m. kovo 27 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Leista tapti UAB „Medicinos bankas“ stebėtojų tarybos nariu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Arnui Žaliui tapti UAB „Medicinos bankas“ stebėtojų tarybos nariu.

Leista tapti AB bankas „Finasta“ valdybos nariu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Kristupui Baranauskui tapti AB bankas „Finasta“ valdybos nariu ir generalinio direktoriaus pavaduotoju.

UAB DK „PZU Lietuva“ leista perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas jai veikiant per Latvijos filialą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB DK „PZU Lietuva“ perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas veikiant per Latvijos filialą, PZU SA grupės draudimo įmonei ASS „BALTA“, įsteigtai ir veikiančiai pagal Latvijos Respublikos įstatymus.

Nustatytas vieno mėnesio terminas nuo sprendimo priėmimo dienos, per kurį teisės ir pareigos privalo būti perleistos.

Priežiūros tarnybos manymu, teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimas neturės neigiamos įtakos UAB DK „PZU Lietuva“ draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų turtiniams interesams.

Leista pakeisti investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Dovre Forvaltning“ valdomo sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles.

Jos keičiamos dėl valdymo įmonės priimto sprendimo papildyti sudėtinį investicinį fondą „Dovre Umbrella Fund“ nauju subfondu „Dovre Quant Norway“. Iki 90 proc. subfondo turto ketinama investuoti į Norvegijos vertybinių popierių biržoje kotiruojamas įmonių akcijas.

UAB „Dovre Forvaltning“ šiuo metu valdo 1 sudėtinį suderintąjį investicinį fondą, sudarytą iš 2 subfondų. Anksčiau įsteigtus 2 suderintuosius investicinius fondus valdymo įmonei leista prijungti prie atitinkamų sudėtinio fondo subfondų.                                                                            

SIA „Money Express“ įtraukta į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įtraukti elektroninių pinigų įstaigos UAB „EVP International“ tarpininką SIA „Money Express“, registruotą Latvijos Respublikoje, į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

UAB „EVP International“ per šį tarpininką teiks mokėjimo paslaugas (grynųjų pinigų išdavimo ir priėmimo), naudodama jo sukurtą sistemą, skirtą įmonės tarpininkų grynųjų pinigų operacijoms atlikti.

Valiutos keityklos operatorių sąrašas papildytas 2 bendrovėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „Lacio“ ir UAB „Valiutas“ į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Seimui 2014 m. priėmus Valiutos keityklos operatorių įstatymą, Lietuvoje gali steigtis komerciniams bankams nepriklausantys valiutos keityklos operatoriai. Papildžius sąrašą šiomis 2 bendrovėmis, valiutos keityklos operatorių skaičius perkopė 10. 

Valiutos keityklos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.