Lietuvos bankas
2015-01-28
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Prudentis“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Prudentis Fund“ taisyklėms.

Iki šiol UAB „Prudentis“ jau valdė tris kolektyvinio investavimo subjektus.

Informuotieji investuotojai yra nauja investuotojų kategorija, atsiradusi Lietuvos Respublikos Seimui 2013 m. birželio mėn. priėmus Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.