Lietuvos bankas
2016-09-09
11

Valdymo įmonei UAB „Prudentis“ – įspėjimas ir bauda; pritarta UAB ,,Orion Asset Management“ dviejų steigiamų investicinių fondų taisyklėms; patvirtinti  keturių UAB „INVL asset management“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai; iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo išbraukta bendrovė

Valdymo įmonei UAB „Prudentis“ – įspėjimas ir bauda

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įspėti valdymo įmonę UAB „Prudentis“ už patikrinimo metu nustatytus Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kolektyvinio investavimo subjektų bei valdymo įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir skyrė 6 000 Eur baudą už Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo reikalavimų pažeidimus.

Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Prudentis“ neįsitikino, kad investuotojai atitinka informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus, ir nenustatė tvarkos, kuria vadovaudamasis investuotojas turi pateikti įrodymus, kad atitinka informuotajam investuotojui nustatytus kriterijus. Be to, neužtikrino tinkamo informacijos skelbimo prospektuose ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentuose reikalavimų vykdymo.

Priežiūros tarnyba, skirdama poveikio priemonę, atsižvelgė į tai, kad UAB „Prudentis“ ėmėsi priemonių pažeidimams ištaisyti. Be to, nebuvo nustatyta, kad dėl teisės aktų pažeidimų buvo padaryta žala klientams.

Pritarta UAB ,,Orion Asset Management“ dviejų steigiamų investicinių fondų taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB ,,Orion Asset Management“ steigiamų uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtų investicinių fondų „ORION Kaunas Opportunity Fund I“ ir „ORION USA Property Value Fund“ taisyklėms.

UAB „Orion Asset Management“ valdo 2 suderintuosius ir 11 informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų.

Patvirtinti  keturių UAB „INVL asset management“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „INVL asset management“ valdomų keturių papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų INVL III akcijų, INVL STABILO III 58+, INVL MEDIO III 47+ ir INVL EXTREMO III 16+ taisyklių pakeitimus. Taisyklėse nustatyta, kad bus taikomas diferencijuotus įmokos mokestis, kai į pensijų fondą įmokas savo darbuotojų (dalyvių) naudai perveda darbdavys.

Valdymo įmonė – UAB „INVL Asset Management“ valdo 4 II pakopos ir 4 III pakopos pensijų fondus, 2 suderintuosius, 1 specialųjį nekilnojamojo turto investicinį fondą ir 1 nekilnojamojo turto investicinę bendrovę

Iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo išbraukta bendrovė

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė vartojimo kredito davėją UAB ,,Ferratum“ iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo. Tai padaryta šios bendrovės prašymu.