Lietuvos bankas
2014-06-18

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Lords LB Battery Fund“ taisyklėms.

Fondas investuos į įvairias finansines priemones (reitinguotas obligacijas, priemones, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, kitus investicinius fondus).
 
Šiuo metu valdymo įmonė UAB „LORDS LB Asset Management“ valdo penkis nekilnojamojo turto, vieną privataus kapitalo ir vieną rizikos kapitalo investicinį fondą.