Lietuvos bankas
2015-12-21
11

Atsižvelgdama į akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Finasta“ prašymą, kad būtų panaikinta jos turėta finansų maklerio įmonės licencija (nes dėl reorganizavimo įmonė kaip juridinis asmuo nebeveiks), Lietuvos banko valdyba panaikino akcinei bendrovei finansų maklerio įmonei „Finasta“ išduotos finansų maklerio įmonės B kategorijos licencijos Nr. B087 galiojimą. Ši licencija nebegalioja nuo įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro dienos.

Anksčiau Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Finasta“ reorganizavimui prijungiant ją prie akcinės bendrovės Šiaulių banko.

2015 m. gruodžio 11 d. Europos Centrinis Bankas, atsižvelgdamas į tai, kad AB bankas „Finasta“ po reorganizavimo kaip juridinis asmuo nebeveiks, taip pat atsižvelgdamas į paties AB banko „Finasta“ prašymą, priėmė sprendimą atšaukti šio banko licenciją nuo AB banko „Finasta“ reorganizavimo pabaigos, jei reorganizavimas bus baigtas iki 2016 m. sausio 31 d. Pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 21 straipsnio 3 dalį, 64 straipsnio 1 dalį ir 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (OL 2013 L 287, p. 63), 4 straipsnio 1 dalies a punktą, sprendimą dėl banko licencijos išdavimo ar atšaukimo priima Europos Centrinis Bankas. Kiek anksčiau, 2015 m. lapkričio 30 d., Lietuvos banko valdyba leido reorganizuoti AB banką „Finasta“.

Šiandien AB Šiaulių bankas paskelbė, kad Juridinių asmenų registre naujai įregistruoti AB Šiaulių banko įstatai, o AB bankas „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonė „Finasta“ išregistruotos iš Juridinių asmenų registro. Įvykus šiems įvykiams, AB bankas „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ reorganizavimas, prijungiant šias įmones prie AB Šiaulių bankas, laikomas baigtu. Akcinės bendrovės finansų maklerio įmonės „Finasta“ ir AB banko „Finasta“ teises ir pareigas perėmė akcinė bendrovė Šiaulių bankas.