Lietuvos bankas
2020-04-20
  • AdobeStock_294105357.jpeg
     
11

Atsižvelgdama į situaciją, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) skelbia papildytą klausimų ir atsakymų dokumentą dėl COVID-19 įtakos atskleidimo pagal Alternatyvių veiklos rodiklių (AVR) gairių nuostatas.

Lietuvos bankas primena emitentams, kad, vadovaujantis AVR gairėmis, šių rodiklių apibrėžimas ir apskaičiavimas laikui bėgant turėtų likti nuoseklūs. Todėl emitentai, atskleisdami anksčiau naudotus AVR ir (arba) įtraukdami naujus AVR, turėtų atsargiai taikyti šiuos rodiklius, siekdami nustatyti poveikį, kurį COVID-19 gali turėti veiklos rezultatams, finansinei būklei ir (arba) pinigų srautams. 

Emitentai, atskleisdami AVR, turėtų užtikrinti, kad šie rodikliai pateiktų teisingą vaizdą apie verslo plėtrą, veiklos rezultatus ir finansinę būklę ir pateikiami emitento veiklos rezultatai neperduotų rinkai klaidinančių signalų, kurie galėtų paveikti atitinkamų finansinių priemonių kainą.

Be to, prieš koreguodami anksčiau naudotus AVR arba įtraukdami naujus AVR, emitentai turėtų atidžiai įvertinti, ar numatomi koregavimai arba nauji AVR suteiks skaidrią ir naudingą informaciją rinkai, pagerins AVR palyginamumą ir suprantamumą.

Todėl labai svarbu įvertinti, ar yra tikslinga įtraukti naujus AVR arba pakoreguoti anksčiau naudotus AVR, COVID-19 protrūkiui darant didelį poveikį emitento bendrai finansinei veiklai, būklei ir (arba) pinigų srautams, nes šie nauji arba pakoreguoti AVR gali neteikti patikimos ar patikimesnės informacijos rinkai ir gali klaidinti vartotojus emitento turto, įsipareigojimų, finansinės būklės ir pelno ar nuostolių rezultato požiūriu.

Todėl, užuot pakoregavus esamus AVR arba įtraukiant naujus AVR, tikslingiau būtų didesnį dėmesį kreipti informacijos atskleidimui, paaiškinant, kaip COVID-19 paveikė ir (arba) tikėtina, kad turės įtakos emitentų veiklai ir rezultatams, neapibrėžtumo lygiui ir priemonėms, kurių buvo imtasi arba ketinama imtis siekiant spręsti COVID-19 protrūkio sukeltas problemas. Šie paaiškinimai prireikus gali apimti išsamią informaciją apie tai, kaip specifinės aplinkybės, susijusios su COVID-19, paveikė prielaidas ir įverčius, pavyzdžiui, nuostolius dėl vertės sumažėjimo, tikėtinas nuomos išlaidas arba gautas dotacijas.