Lietuvos bankas
2022-02-22
12

Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriaus tyrėjai Jose Garcia-Louzao ir Kristijonas Vėlyvis teminiame straipsnyje „Beyond the Traditional Unemployment Rate during Covid-19 in Lithuania“ aptaria alternatyvius išplėstinius nedarbo lygio rodiklius ir analizuoja jų dinamiką Covid-19 pandemijos metu. Remiantis Darbo rinkos apklausa (angl. Labor Force Survey) įvertinami platesni nedarbo rodikliai, įtraukiantys ir dalinio užimtumo (angl. underemployed) bei nestipriai darbo rinkoje įsitvirtinusius darbuotojus (angl. marginally attached workers). Pagal visus rodiklius randama sąlyginai nedidelis pandemijos poveikis agreguotiems darbo rinkos rodikliams; taip pat, palyginti su kitomis valstybėmis, Lietuvos darbo rinkos padėtis buvo geresnė pandemijos laikotarpiu. Tačiau alternatyvūs atskirų darbuotojų grupių darbo rinkos rodikliai atskleidžia, kad 2020 m. smarkiai pablogėjo moterų, jaunų darbuotojų ir kaimo vietovių darbo rinkos situacija.

Visą straipsnį galima rasti : čia.