Lietuvos bankas
2012-03-29

Lietuvos banko valdyba patvirtino UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ trijų valdomų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų taisyklių pakeitimus.

Pakeistos tokių fondų taisyklės: valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „Danske pensija 50“, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „Danske pensija 100“.

Pensijų fondų taisyklės keičiamos tik dėl depozitoriumo pakeitimo. Visų minėtų pensijų fondų depozitoriumas šiuo metu yra Swedbank, AB. 2011 m. liepos 14 d. valdymo įmonė gavo Vertybinių popierių komisijos leidimą pakeisti pensijų fondų depozitoriumą ir pasibaigus sutarties su Swedbank, AB galiojimui, sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį su Danske Bank A/S Lietuvos filialu.