Lietuvos bankas
2015-07-22
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, apsvarsčiusi „Taupkasės“, kredito unijos, tyrimo rezultatus, nusprendė nuo 2015 m. liepos 21 d. nušalinti šios kredito unijos valdybos narį Žilviną Vaitkūną nuo valdybos nario pareigų. Kredito unija įpareigota iki šių metų rugpjūčio 31 d. atšaukti Ž. Vaitkūną iš valdybos nario pareigų, nutraukti su juo sudarytą sutartį ir panaikinti įgaliojimus.

Priežiūros tarnyba atliko „Taupkasės“, kredito unijos, tyrimą, siekdama įvertinti, ar jos 2014 m. Priežiūros tarnybai teikta informacija apie kredito unijos turtą ir įsipareigojimus buvo teisinga.

Tyrimo metu nustatyta, kad kredito unijos valdybos narys Ž. Vaitkūnas, kuriam buvo suteikti įgaliojimai atstovauti kredito unijai bendraujant su užsienio bankais, neatskleidė informacijos apie tai, kad unijos turtas buvo naudojamas kaip užtikrinimo priemonė trečiųjų šalių – Ž. Vaitkūno valdomų ir (ar) atstovaujamų įmonių –įsipareigojimams užtikrinti. Šie kredito unijos valdybos nario veiksmai didino kredito unijos prisiimamą riziką, o informacija apie realią kredito unijos padėtį nebuvo atspindėta Priežiūros tarnybai teiktoje informacijoje. 2014 m. rugsėjo 30 d. balansinėje ir likvidumo rodiklių ataskaitose buvo nurodytas finansinis turtas, kuriuo unija nedisponavo.

Lietuvos bankas tikisi, kad pritaikyta poveikio priemonė paskatins šią kredito uniją atsakingiau vykdyti veiklą. Pritaikyta poveikio priemonė neturės neigiamos įtakos nei šalies kredito unijų sistemos, nei pačios kredito unijos stabilumui ir patikimumui.