Lietuvos bankas
2014-05-15

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į kredito unijos „Taupkasė“ tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir jos veiklos trūkumus, įspėjo šią kredito uniją ir įpareigojo ją iki 2014 m. birželio 1 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Priežiūros tarnybą. 

Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unija, prieš priimdama sprendimus investuoti lėšas, neįvertino prisiimamos rizikos, kadangi nebuvo tinkamai apibrėžusi ir dokumentuose aprašiusi investavimo taisyklių, užtikrinančių, kad kredito unija, investuodama lėšas, veikia saugiai bei patikimai ir gali laiku pastebėti iš tokių sandorių kylančią galimą riziką. Nustatyta ir kitų veiklos trūkumų.

Kredito unija įpareigota iki 2014 m. gruodžio 31 d. informuoti Priežiūros tarnybą apie suteiktas paskolas, kurių suma lygi arba viršija 100 tūkst. Lt, pateikiant finansinę paskolos gavėjo būklės analizės, kuria remiantis priimtas sprendimas dėl paskolos suteikimo, medžiagą.