Lietuvos bankas
2016-08-01
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti AB DNB bankas prašymui taikyti išimtį dėl tarpuskaitos prievolės sudarant grupės vidaus sandorius, numatytos Komisijos deleguotame reglamente ES 2015/2205, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento ES Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų.