Lietuvos bankas
2016-11-30
11

AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, AB DNB bankas ir AB Šiaulių bankas toliau yra laikomi nacionalinės sisteminės svarbos įstaigomis. Tai patvirtino Lietuvos banko valdyba. Keturiems šalyje veikiantiems bankams toks statusas suteiktas praėjusių metų pabaigoje

AB SEB bankas, „Swedbank“, AB, AB DNB bankas ir AB Šiaulių bankas toliau yra laikomi nacionalinės sisteminės svarbos įstaigomis. Tai patvirtino Lietuvos banko valdyba. Keturiems šalyje veikiantiems bankams toks statusas suteiktas praėjusių metų pabaigoje.

Nuo 2016 m. gruodžio 31 d. nacionalinės sisteminės svarbos įstaigos turės tenkinti reikalavimus dėl papildomo kapitalo rezervų sudarymo. Rezervų dydis AB SEB bankui, „Swedbank“, AB, AB DNB bankui – po 2 proc. viso pagal riziką įvertinto jų turto sumos; AB Šiaulių bankui – 0,5 proc. Rezervams sudaryti buvo duotas vienų metų laikotarpis.

Papildomi sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervai sudaromi visoje Europos Sąjungoje atsižvelgiant į jų svarbą ir potencialią žalą, kurią patirtų šalies finansų sektorius ir visa ekonomika, jei žlugtų konkreti sisteminės svarbos įstaiga.

Sisteminės svarbos įstaigų ir joms priskirtų kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervo dydžiai gali svyruoti nuo 0 iki 2 proc. viso pagal riziką įvertinto banko turto sumos, įstaigų sąrašas bus nuolat atnaujinamas ir skelbiamas kiekvienų metų pabaigoje (iki gruodžio 1 d.).