Lietuvos bankas
2014-05-28

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, jog vienas fizinis asmuo įsigytų valdymo įmonės UAB „Prudentis“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį tiek, kad turima valdymo įmonės balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalis peržengtų 50 proc. Taip pat neprieštarauta, kad kitas fizinis asmuo įsigytų šios valdymo įmonės balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį, peržengiančią 30 proc., bet nesiekiančią 50 proc.

Fizinių asmenų tapatybės neskelbiamos laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.