Lietuvos bankas
2020-09-03
11

Lietuvos bankas ragina elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas pradėti rengtis nuo 2021 m. pradžios įgyvendinti naujus valdymo sistemos reikalavimus, kad jų veikla būtų stabili, patikima ir saugi. Stiprinama klientų lėšų apsaugos reikalavimų priežiūra įstaigos turės informuoti Lietuvos banką apie visas sudaromas naujas sutartis, susijusias su klientų lėšų apsaugos reikalavimų vykdymu, ir pateikti patvirtinimus, kad taiko klientų lėšų apsaugos priemones. Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, kurios kelia mažesnę sisteminę riziką, neliko prievolės teikti ketvirtinių kapitalo ir kitų priežiūrai skirtų ataskaitų.

„Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų daugėja, plečiasi jų veikla, tad, remdamiesi savo bei kitų šalių priežiūros praktika ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais, padarėme teisės aktų pakeitimus, tai didins įstaigų veiklos patikimumą ir klientų lėšų saugumą. Įstaigos turi peržiūrėti vidaus procesus ir procedūras, ypač susijusias su vidaus kontrole ir rizikos valdymu, vidaus auditu, klientų lėšų apsauga, ir parengti vidaus dokumentus, reglamentuojančius šias sritis, pagal naujus reikalavimus. Laiko pasirengti pokyčiams nuo kitų metų pradžios užteks, jei pasirengimo darbus pradėsime šiandien”, – sako Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė.

Pasak jos, kadangi viena pagrindinių sąlygų išduodant įstaigai licenciją – gebėjimas užtikrinti patikimą ir riziką ribojančiais principais pagrįstą įstaigos valdymą, todėl patvirtintuose reikalavimuose nurodyti valdymo sistemos patikimumo vertinimo kriterijai bei rizikos valdymo ir vidaus kontrolės reikalavimai leis turėti bendrą įstaigos ir priežiūros institucijos supratimą ir sutarimą dėl įstaigos valdymo sistemos būklės.    

Įstaigoms, kurios teikia tik mokėjimo inicijavimo bei sąskaitos informacijos paslaugas ir verčiasi tik mokesčių už komunalines ar kitas reguliariai teikiamas paslaugas, skirtas namų ūkio poreikiams tenkinti, surinkimo, baudų ir kitų rinkliavų valstybės institucijoms surinkimo, socialinių išmokų išmokėjimo veikla, mažinama administracinė našta – jos neprivalės teikti Lietuvos bankui finansinių, veiklos ir kapitalo apskaičiavimo ketvirtinių ataskaitų nuo 2020 m. trečiojo ketvirčio, o finansinius duomenis turės pateikti tik už metus.

Išsamūs reikalavimai pateikti 2020 m. liepos 23 d. Lietuvos banko valdybos priimtuose ir toliau nurodytuose nutarimuose bei jais patvirtintuose teisės aktuose: