Lietuvos bankas
2011-05-19

Mokėjimo paslaugas teikiančios įmonės privalo nedelsdamos pasirūpinti veiklos įteisinimu. 

Lietuvos banko valdybos sprendimu mokėjimo įstaigų licencijos suteiktos dar keturioms įmonėms – UAB „Jonavos paslaugos“, AB „Panevėžio butų ūkis“, UAB „Tauragės butų ūkis“ ir UAB „Viena sąskaita“. Į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą taip pat įtraukta UAB „Perlo paslaugos“ tarpininkė UAB „Norfos mažmena“. Iš viso licencijos teikti mokėjimo paslaugas yra suteiktos 11 įmonių.

„Teisėtai veikiančių mokėjimo įstaigų sąrašas ilgėja, ir tai – gera žinia visam finansinių paslaugų sektoriui, visų pirma jo vartotojams“, – sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas. Jo teigimu, tinkamai išplėtotas, efektyviai ir patikimai veikiantis mokėjimo įstaigų tinklas gali tapti veiksminga alternatyva bankų teikiamoms mokėjimo paslaugoms.

„Daugiau žaidėjų – sveikesnė konkurencinė aplinka ir daugiau galimybių vartotojui pasirinkti priimtiną kokybę už protingą kainą“, – komentavo valdybos sprendimą V. Vasiliauskas. Jo teigimu, Lietuvos bankas siekia spartesnės mokėjimo paslaugų sektoriaus plėtros, todėl yra pasirengęs ne tik licencijuoti bei prižiūrėti, bet ir padėti naujiems dalyviams įsijungti į mokėjimo paslaugų sistemą.

Tačiau bankas nesitaikstys su padėtimi, kai licencines finansines paslaugas teikia leidimų verstis tokia veikla negavusios įmonės.

2009 m. priimtas Lietuvos Respublikos Mokėjimo įstaigų įstatymas numato, kad juridiniams asmenims, iki 2011 m. balandžio 30 d. negavusiems mokėjimo įstaigos licencijos, draudžiama teikti mokėjimo paslaugas. Pirminiais banko ekspertų duomenimis, šalyje gali būti per 100 ūkio subjektų, kurie tokias paslaugas teikia neturėdami leidimo. Kadangi Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas stebi tik tas įmones, kurioms yra suteikęs licencijas, be licencijų veikiančios įmonės vykdo ne tik neteisėtą, bet ir nekontroliuojamą finansinių paslaugų veiklą, kuri gali sukelti nepageidaujamų pasekmių visoms sandorio šalims.

Artimiausiu metu Lietuvos bankas laiškais kreipsis į mokėjimo paslaugas galimai teikiančias, tačiau licencijų tokiai veiklai neturinčias įmones, taip pat į verslo asociacijas, kurių nariai, banko žiniomis, galėtų vykdyti tokią veiklą. Įmonės bus įspėtos ir paragintos nedelsiant pasirūpinti licencinės veiklos įteisinimu. Bus išsiųsti laiškai ir toms bendrovėms, kurios, banko manymu, galėtų būti neteisėtai teikiamų mokėjimo paslaugų vartotojos.

„Lietuvos bankui rūpi sėkminga mokėjimo paslaugų sektoriaus plėtra, todėl sieksime, kad problema būtų išspręsta greitai, geranoriškai ir be jokių nuostolių rinkai bei jos dalyviams“, – sakė banko valdybos pirmininkas. Tačiau jis pabrėžė, kad bus imtasi ir kitų poveikio priemonių, jeigu centrinio banko raginimas tinkamai įteisinti veiklą neduos pageidaujamo rezultato.