Lietuvos bankas
2016-01-14
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už mokėjimo įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymą įspėjo mokėjimo įstaigas UAB „Rokiškio butų ūkis“ ir UAB „Tauragės butų ūkis“. Nustatyta, kad abi šios įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka nepranešė priežiūros institucijai apie numatomus vadovų pakeitimus.