Lietuvos bankas
2018-10-18
11

Lietuva pasirengusi imtis koordinatorės vaidmens plėtojant Kinijos bei Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalių bendradarbiavimą, kad būtų sukurta palanki finansinių technologijų (FinTech) verslo aplinka. Mūsų šalies patirtį šioje srityje ir tolesnius žingsnius Prahoje vykstančiame Kinijos investuotojų forume pristatė Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

„Jau esame užmezgę ryšius su Azijos šalių institucijomis ir, lanksčiai reguliuodami šią sritį, tiesiame tiltus FinTech įmonėms. Per Lietuvos banko mokėjimo infrastruktūrą prieigą prie Europos mokėjimų greitkelio gali gauti ne tik bankų sektoriaus, bet ir elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos“, – sako M. Jurgilas.

Pasak Lietuvos banko valdybos nario, naujo kokybinio ir žinomumo postūmio mūsų šalis sieks Vilniuje įkurdama „16+1“* formato finansinių technologijų koordinavimo centrą ir sostinėje 2019 m. spalio mėn. organizuodama aukšto lygio FinTech konferenciją. Toks susitarimas buvo pasiektas šių metų liepos mėn. per Kinijos bei VRE šalių „16+1“ vyriausybių vadovų susitikimą. 

Lietuvos bankas keturioms Kinijos bendrovėms jau yra suteikęs elektroninių pinigų įstaigos, vienai – mokėjimo įstaigos licenciją. Šiuo metu galimybe prisijungti prie Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink domisi dešimt Kinijos bendrovių.

M. Jurgilas pristatė esminius Lietuvos reguliacinės aplinkos privalumus FinTech srityje: itin spartų licencijavimo procesą, platų veiklos modelio pasirinkimą – nuo elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigos iki specializuoto banko.

Lietuvos bankas susitikimams ir konsultacijoms su potencialiais finansų rinkos dalyviais taiko vieno langelio principą. Prieš steigdami įmonę ar pateikdami į rinką finansinį produktą, investuotojai gali įsitikinti, ar jų planai atitinka teisės aktų reikalavimus. Be to, inovatyvius finansinius produktus ir verslo sprendimus kuriančios įmonės gali juos išbandyti bandomojoje finansinių inovacijų aplinkoje (angl. regulatory sandbox).

Tarptautinio žurnalo „Central Banking“ konkurse Lietuvos bankas pelnė Inovacijų skatintojo titulą (angl. Catalyst Award). Vertintojų komisija pažymėjo Lietuvos banko platų požiūrį į FinTech, o ypač į finansinių technologijų plėtrą skatinančią aplinką.

Finansinių paslaugų veiklai palankios reguliacinės ir priežiūrinės aplinkos sudarymas ir inovacijų finansų sektoriuje skatinimas yra viena iš strateginių Lietuvos banko 2017–2020 m. veiklos krypčių. Kartu su kitomis šalies institucijomis Lietuvos bankas siekia sukurti aplinką, palankią steigtis finansų sektoriaus įmonėms ir kurti naujus produktus mūsų šalyje.

* 16+1 formatas sudarytas 2012 m. Kinijos iniciatyva. Jis skirtas Kinijos bendradarbiavimui su VRE šalimis (11 Europos Sąjungos valstybių narių – Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Slovėnija, Bulgarija, Rumunija, Vengrija, Kroatija ir 5 Balkanų valstybių – Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Makedonija, Serbija) plėtoti ir tarpusavio šalių strateginei partnerystei stiprinti. Šiuo formatu bendradarbiaujama transporto, investicijų, finansinių paslaugų, žemės ūkio, kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityse.