Lietuvos bankas
2013-12-03

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiu galios savo 2012 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą. Juo buvo patvirtintos pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą įsteigto uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund II“ taisyklės.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą. Ji kreipėsi į Lietuvos banko Priežiūros tarnybą dėl licencijos papildymo ir investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund II“ steigimo pagal Informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo reikalavimus.