Lietuvos bankas
2011-10-13

Medicinos bankas įpareigotas pašalinti veiklos trūkumus

Lietuvos banko valdyba aptarė Kredito įstaigų priežiūros departamento atlikto Medicinos banko tikslinio inspektavimo rezultatus. Jo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, kredito ir likvidumo rizikos valdymas.

Ataskaitoje nurodyti tam tikri Medicinos banko veiklos trūkumai. Juos įvertinusi Lietuvos banko valdyba davė atitinkamus nurodymus.

Medicinos bankas įpareigotas iki 2012 m. kovo 1 d. pašalinti inspektavimo metu ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus.

Medicinos banko administracijos vadovas įpareigotas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio nutarimo gavimo atvykti į Lietuvos banką ir paaiškinti, kaip Medicinos bankas numato šalinti nustatytus jo veiklos trūkumui, o suėjus įvykdymo terminui paaiškinti, kaip tai padarė.

Bus išduota dar viena mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti uždarajai akcinei bendrovei Ignalinos butų ūkiui mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą: pinigų perlaidos. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 17 įmonių.

UAB Ignalinos butų ūkis surenka ir perveda komunalinių ir/ar kitų paslaugų teikėjams šių paslaugų vartotojų sumokėtas įmokas už paslaugas (už šilumą, karštą ir šaltą vandenį, dujas, elektros energiją, buitinių atliekų išvežimą ir kt.) remdamasis sutartimis, sudarytomis su šešiais paslaugų teikėjais (UAB ,,Ignalinos šilumos tinklai“, UAB ,,Ignalinos vanduo“, AB ,,Suskystintos dujos“, Ignalinos mokykla – darželis ,,Šaltinėlis“, AB LESTO ir UAB ,,Kompata“).

Leista steigti kredito uniją

Lietuvos banko valdyba leido įsteigti Verslo kredito uniją (Kaunas). Šios unijos nariu fizinis asmuo gali būti, jeigu jis gyvena, dirba arba mokosi Kauno miesto ar Kauno rajono savivaldybių teritorijose.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 72 kredito unijos ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Vykdydami VISA atsiskaitymus litais bankai sutaupys

Lietuvos bankui pakeitus mokėjimo sistemos LITAS-RLS veiklos taisykles, šalies kredito įstaigos išvengs valiutos keitimo sąnaudų atsiskaitydamos už Lietuvoje išleistų Visa mokėjimo kortelių operacijas nacionaline valiuta.

2010 m. į Lietuvos banką kreipėsi VISA mokėjimo kortelių schemos atstovai dėl galimybės vykdyti savo narių – kredito įstaigų – atsiskaitymus per jų sąskaitas Lietuvos banke nacionaline valiuta. Įgyvendinus Visa iniciatyvą, kredito įstaigos, dalyvaujančios šiame modelyje, išvengs valiutos keitimo sąnaudų.

Lietuvos bankui tai bus naujo pobūdžio ryšiai su mokėjimų tarpininku, veikiančiu iš kitos valstybės ir sąsajai su sistema naudojančiu SWIFT tinklą. Pakeistos mokėjimo sistemos LITAS-RLS veiklos taisyklės nustato veiklos aspektus, būdingus tokiam dalyviui. Taip pat mokėjimo sistemos LITAS-RLS veiklos taisyklės papildytos kompensavimo tvarka, parengta atsižvelgiant į tokios priemonės taikymą kitose realaus laiko mokėjimo sistemose (pvz., TARGET2-LIETUVOS BANKAS). Ji sudaro palankias sąlygas ne teisminiu būdu sureguliuoti sistemos LITAS-RLS dalyvių pretenzijas Lietuvos bankui, jei dėl sistemos techninių sutrikimų dalyvių pateikti mokėjimo nurodymai nebuvo apmokėti sistemos darbo dienos metu.

Lietuvos banko valdomoje realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų litais sistemoje LITAS-RLS dalyvauja Lietuvos bankas, šalies komerciniai bankai, užsienio bankų skyriai ir Lietuvos centrinė kredito unija. Šiomis sistemomis taip pat naudojasi finansų maklerio įmonės ir AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“.