Lietuvos bankas
2011-09-28

1. Dėl Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų pakeitimo.

2. Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrųjų nuostatų ir Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 151 „Dėl visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimų patvirtinimo pakeitimo ir papildymo.

4. Dėl Lietuvos banko valdybos 2006 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 153 „Dėl Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo pakeitimo.

5. Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Užsienio bankų filialų priežiūros ir bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis atliekant filialų priežiūrą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl leidimo AB DnB NORD bankui pirma laiko grąžinti subordinuotąsias paskolas.

7. Dėl leidimo įregistruoti AB DnB NORD banko įstatų pakeitimus ir banko licencijos pakeitimo.

8. Dėl mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos UAB „Bitė Lietuva“ išdavimo.

9. Dėl subordinuotosios paskolos įtraukimo į Ukmergės ūkininkų kredito unijos kapitalą.

10. Dėl subordinuotosios paskolos įtraukimo į kredito unijos „Tikroji viltis“ kapitalą.

11. Dėl subordinuotosios paskolos įtraukimo į kredito unijos „Žemdirbio gerovė“ kapitalą.