Lietuvos bankas
2015-04-10
  • LB sprendimai.jpg
     
11

AB Šiaulių bankas įpareigotas pašalinti veiklos trūkumus

Lietuvos banko valdyba aptarė AB Šiaulių bankas inspektavimo rezultatus. Juos svarstant atsižvelgta, kad dalis nustatytų trūkumų operatyviai pašalinta.

Inspektavimo metu buvo tikrinamas AB Šiaulių banko valdymas ir vidaus kontrolė, kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės rizikos valdymas, pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencija ir patikrintas reglamentuojamos informacijos atskleidimas. Taip pat buvo patikrinta, ar AB Šiaulių banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso metu nustatytų reikšmingų rizikos rūšių vertinimo priemonės užtikrina tinkamą kapitalo poreikio banko veiklos rizikai padengti nustatymą.

Nustatyta, kad AB Šiaulių bankas nepakankamai vykdė vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nustatytus reikalavimus, ne visada laikėsi galiojančių prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms. Inspektavimo metu nustatyta ir kitų trūkumų.

AB Šiaulių bankas įpareigotas iki 2015 m. birželio 30 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir banko veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banką.