Lietuvos bankas
2012-03-28

Bus išleistos aštuonios skirtingo dizaino 2 litų nominalo monetos

Šiemet ir kitąmet bus išleistos aštuonios skirtingo dizaino 2 litų nominalo monetos, skirtos Lietuvos kurortams ir kurortinėms vietovėms. Lietuvos banko valdybos nutarimu tokio nominalo apyvartinių proginių monetų serija leidžiama pirmą kartą, šios monetos pasirodys apyvartoje kas keli mėnesiai.

Numatyta nukaldinti po 100 000 vienetų standartinių 2 litų monetų ir jas pardavinėti už nominalą. Kartu bus kaldinama ir po 2500 vienetų proof kategorijos 2 litų monetų. Pastarosios monetos bus parduodamos už tokios kategorijos monetoms nustatytą kainą.

Šiandien Lietuvos banko valdyba taip pat nutarė pakeisti monetų, skirtų Dionizo Poškos baublių muziejaus 200-ųjų metų sukakčiai išleidimo laiką. Jos apyvartoje turi pasirodyti šių metų antrąjį ketvirtį.

Pakeisti viešieji vartojimo kredito davėjų ir gavėjų sąrašai

Nuo šių metų pradžios vartojimo kreditų davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų veiklos priežiūros funkcijas, tarp jų – ir viešojo vartojimo kredito davėjų ir viešojo vartojimo kredito tarpininkų sąrašų tvarkymą, vykdo Lietuvos bankas.

Lietuvos banko valdyba šiandien nutarė SIA ,,UniCredit Leasing“ Lietuvos filialą (Vilnius) įrašyti į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, o vartojimo kredito davėjų BIGBANK AS filialo (Vilnius) ir UAB ,,General Financing“ (Vilnius) tarpininkus – į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Taip pat nutarta išbraukti vartojimo kredito davėjo UAB ,,General Financing“ tarpininką – UAB ,,Fiji Travel“ – iš viešojo vartojimo kredito tarpininkų sąrašo.

Pakeisti sąrašai bus skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

Leista UAB FMĮ „DV INVEST“ subordinuotąją paskolą įskaityti į III lygio kapitalą

Lietuvos banko valdyba leisti UAB FMĮ „DV INVEST“ (Vilnius) 83 000 eurų (tai atitinka 286 582 Lt) subordinuotąją dvejų metų trukmės paskolą, gautą iš Vadim Abramov, įskaityti į UAB FMĮ „DV INVEST“ III lygio kapitalą.

Patvirtinti UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimai

Lietuvos banko valdyba patvirtino UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ trijų valdomų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų taisyklių pakeitimus. Pakeistos tokių fondų taisyklės: valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „Konservatyvaus valdymo Danske pensija“, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „Danske pensija 50“, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo „Danske pensija 100“.

Pensijų fondų taisyklės keičiamos tik dėl depozitoriumo pakeitimo. Visų minėtų pensijų fondų depozitoriumas šiuo metu yra Swedbank, AB. 2011 m. liepos 14 d. valdymo įmonė gavo Vertybinių popierių komisijos leidimą pakeisti pensijų fondų depozitoriumą ir pasibaigus sutarties su Swedbank, AB galiojimui, sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį su Danske Bank A/S Lietuvos filialu.

Palangos kredito unija įpareigota pašalinti veiklos trūkumus

Lietuvos banko valdyba aptarė Palangos kredito unijos inspektavimo ataskaitą. Inspektavimo metu buvo tikrinamas unijos valdymas, vidaus kontrolė, kredito ir likvidumo rizikų valdymas.

Unija įpareigota iki 2012 m. birželio 30 d. sudaryti reikiamus specialiuosius atidėjinius, užtikrinti veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Nustatytos šių metų įmokos už priežiūrą

Nuo šių metų pradžios pertvarkius šalies finansų rinkos priežiūros sistemą, prisidėti prie jos išlaikymo turi ir patys rinkos dalyviai. Šiemet jų įmokos sudarys 50 %. Lietuvos banko įstatyme numatytų maksimalių įmokų dydžių. Tokį nutarimą šiandien priėmė Lietuvos banko valdyba, taip pat patvirtinusi Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų apskaičiavimo metodikos ir mokėjimo tvarkos aprašą.

Išsamiau apie tai – atskirame pranešime spaudai.