Lietuvos bankas
2017-08-02
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudas UAB „Finansų bitė“, UAB „Visagino būstui“ ir UAB „PRO INVEST GROUP“, išbraukė REIKALAVIMAS.LT iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, atliko planinį finansų maklerio įmonės UAB „DV INVEST“ patikrinimą, parengė poziciją dėl tam tikros tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformų operatorių paslaugos bei leido perduoti pensijų fondo teises ir pareigas.

Skirta bauda UAB „Finansų bitė“
Išnagrinėjusi gyventojo skundą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė UAB „Finansų bitė“ 176 Eur baudą. Bendrovė pažeidė Vartojimo kredito įstatymą, kadangi, veikdama kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorė, atlygį skaičiavo ne pagal faktiškai vartojimo kredito gavėjo grąžintas įmokas, kaip tai nustatyta šiame įstatyme, o reikalavo sutarties sudarymo mokestį sumokėti paskolos sutarties sudarymo metu, kai gyventojas dar nebuvo grąžinęs nė vienos įmokos. Be to, gyventojui grąžinus vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino, bendrovė nesumažino bendros vartojimo kredito kainos taip, kad ji atitiktų Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus. Bendrovė UAB „Finansų bitė“ skirtą baudą jau sumokėjo.

„Visagino būstui“ skirta bauda
Už tai, kad UAB „Visagino būstas“ teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos bankui, kaip priežiūros institucijai, nepranešė apie numatomą vadovo pasikeitimą ir nepateikė informacijos, reikalingos įvertinti, ar vadovas atitinka Mokėjimo įstaigų įstatyme nustatytus reikalavimus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė bendrovei 120 eurų baudą.

Skirta bauda „PRO INVEST GROUP“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nubaudė UAB „PRO INVEST GROUP“ už tai, kad, teikdama vartojimo kreditus, netinkamai vertino ir tikrino gyventojų ir jų sutuoktinių pajamas bei turimus finansinius įsipareigojimus, nesilaikė vidutinės mėnesio įmokos dydžio ir pajamų santykio ribojimo reikalavimo. Be to, pavėluotų įmokų mokėjimo atvejais bendrovė skaičiavo ne tik Vartojimo kredito įstatymo ribojamus 0,05 proc. dydžio delspinigius už piniginių prievolių termino praleidimą, bet ir reikalavo sumokėti papildomus mokesčius, susijusius su įmonės patirtomis skolos išieškojimo išlaidomis, nors tai daryti Vartojimo kredito įstatymas draudžia. Atsižvelgusi į tai, kad bendrovė Vartojimo kredito įstatymą pažeidė pirmą kartą, nebuvo nustatyta atsakomybę sunkinančių aplinkybių, Priežiūros tarnyba skyrė jai baudą, kuri, įvertinus bendrovės praėjusių metų pajamas, sudarė 59 Eur. Šią baudą UAB „PRO INVEST GROUP“ jau sumokėjo.

REIKALAVIMAS.LT išbrauktas iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
Atsižvelgdama į UAB REIKALAVIMAS.LT prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė išbraukti šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Atliktas „DV INVEST“ patikrinimas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko planinį finansų maklerio įmonės UAB FMĮ „DV INVEST“ patikrinimą, kurio metu vertino, kaip įmonė laikosi riziką ribojančių, pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų, – esminių pažeidimų nenustatė.

Priežiūros tarnyba parengė poziciją dėl paslaugos
Analizuodama tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformų operatorių praktiką, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pastebėjo, kad kai kurie operatoriai siūlo papildomą paskolų davėjų ir kitų finansuotojų interesų apsaugai skirtą paslaugą, kuria suteikiama galimybė gauti kompensaciją (ar kitokio pobūdžio išmoką) tuo atveju, jei paskolinta ar kita pinigine forma suteikta suma nebūtų grąžinta laiku, būtų panaudota ne sutartomis sąlygomis ar būtų kitaip pažeisti finansuotojo interesai. Šios paslaugos pobūdis dėl tam tikrų požymių yra panašus į draudimo veiklą, todėl gali kelti klaidingus arba nepagrįstus finansuotojų lūkesčius. Siekdama atkreipti operatorių ir finansuotojų dėmesį, Priežiūros tarnyba parengė poziciją dėl tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformų operatorių teikiamų papildomų paslaugų, suteikiančių galimybę gauti kompensaciją dėl netinkamai vykdomų prievolių, su kuria galite susipažinti pagal šią nuorodą.

Leido perduoti pensijų fondo teises ir pareigas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, teises ir pareigas, atsirandančias iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“ dalyvių pensijų kaupimo sutarčių, perduoti UAB „INVL Asset Management“.