Lietuvos bankas
2014-01-09

Aptarti AB Šiaulių banko Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai; emitentams nebereikės teikti popierinių ataskaitų

Aptarti AB Šiaulių banko Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai

Lietuvos banko valdybai pristatyti Priežiūros tarnybos atlikto AB Šiaulių banko Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai. Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas apima nuolatinį banko veiklos stebėjimą bei vertinimą ir baigiamas įvertinus banko pateiktus vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus.

Lietuvos banko valdyba įpareigojo  AB Šiaulių banką įvertinti jo priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso ataskaitoje nurodytus su rizikos valdymo sistemomis susijusius ir kitus banko veiklos trūkumus bei palaikyti didesnę kapitalo atsargą nenumatytiems nuostoliams absorbuoti.

 Emitentams nebereikės teikti popierinių ataskaitų

Bendrovėms, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, nebereikės raštu teikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybaiemitentų metinės ir tarpinės informacijos. Atlikus techninius pakeitimus, dabar priežiūrai reikalinga informacija apie emitentus bus gaunama iš vertybinių popierių biržos AB NASDAQ OMX Vilnius naujienų sistemos „GlobeNewswire“.

Siekdama prižiūrimiems rinkos dalyviams mažinti administracinę naštą ir gaunamų popierinių dokumentų skaičių, Lietuvos banko valdyba pakeitė Periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles, kuriose buvo nustatyta teikti raštiškas emitentų ataskaitas.