Lietuvos bankas
2013-12-05

Papildyta UAB ,,LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ turima valdymo įmonės licencija; nauja moneta apyvartoje pasirodys gruodžio 16 d.; patvirtinti dviejų monetų etalonai

Papildyta UAB ,,LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ turima valdymo įmonės licencija

Lietuvos banko valdyba nutarė papildyti UAB ,,LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ turimą valdymo įmonės licenciją, suteikdama teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Licencija papildyta UAB ,,LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymu. Bendrovė veikia pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą ir valdo septynis fondus.

Valdymo įmonė ketina įsteigti fondą pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo reikalavimus.

Nauja moneta apyvartoje pasirodys gruodžio 16 d.

Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 100 litų kolekcinę (proginę) monetą, skirtą pirmojo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapio išleidimo 400 metų sukakčiai, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2013 m. gruodžio 16 d. Monetos averso ir reverso grafinius projektus sukūrė Rolandas Rimkūnas ir Eglė Rimkūnienė, gipsinius modelius padarė Giedrius Paulauskis.

Monetas kaldina UAB „Lietuvos monetų kalykla“ 4 000 vnt. tiražu.

Patvirtinti dviejų monetų etalonai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 10 litų kolekcinės (proginės) monetos iš serijos ,,Lietuvos mokslas“ etaloną. Monetą į apyvartą numatyta išleisti 2014 m. antrąjį ketvirtį 5 000 vnt. tiražu. Šios monetos grafinį projektą sukūrė ir gipsinį modelį padarė Vaidotas Skolevičius.

Taip pat patvirtintas 10 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos kinui (iš serijos ,,Lietuvos kultūra“), etalonas. Monetą į apyvartą numatyta išleisti 2014 m. pirmąjį ketvirtį 4 000 vnt. tiražu. Šios monetos grafinį projektą sukūrė Rūta Ničajienė, gipsinį modelį padarė Giedrius Paulauskis.

Etalonus pagamino UAB ,,Lietuvos monetų kalykla“.