Lietuvos bankas
2013-02-21

Atsisakė išduoti mokėjimo įstaigos licenciją akcinei bendrovei „Imeda“; aptarė Lietuvos ekonomikos apžvalgą ir naujas vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes; patvirtino Lietuvos banko finansinio švietimo koncepciją; UAB „Bonum publicum“ įpareigota pašalinti veiklos trūkumus

Atsisakė išduoti mokėjimo įstaigos licenciją akcinei bendrovei „Imeda“

Lietuvos banko valdyba, atsižvelgusi į tai, kad AB „Imeda“ pateikti dokumentai neatitinka Mokėjimo įstaigų įstatymo ir Lietuvos banko teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat į tai, kad pateikti ne visi reikalingi dokumentai ir duomenys, atsisakė šiai įmonei išduoti mokėjimo įstaigos licenciją.

Aptarė Lietuvos ekonomikos apžvalgą ir naujas vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes

Lietuvos banko valdyba aptarė Lietuvos ekonomikos apžvalgą ir patvirtino naujas Lietuvos banko vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes.

Išsamiau apie prognozes – Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiamoje Lietuvos ekonomikos apžvalgoje ir atskirame pranešime spaudai.

Patvirtino Lietuvos banko finansinio švietimo koncepciją

Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko finansinio švietimo koncepciją, kurios tikslas – gerinti šalies gyventojų finansinį raštingumą, skatinti domėtis asmeninių finansų valdymu ir priimti racionalius finansinius sprendimus. Ši koncepcija nėra orientuota į profesionalius rinkų dalyvius.

Būtinybę tobulinti finansinį švietimą lemia naujų finansinių priemonių sudėtingumas, demografiniai pokyčiai ir nauja Europos finansų rinkos reguliavimo sistema.

Koncepciją numatoma įgyvendinti bendradarbiaujant kartu su suinteresuotais subjektais – valstybės institucijomis, finansų sektoriumi, profesinėmis sąjungomis, vartotojų asociacijomis ir pavieniais asmenimis, atsižvelgiant į skirtingų socialinių visuomenės grupių poreikius, kylančius naujus iššūkius, susijusius su ekonominės raidos procesais, globalizacija ir t. t.

Dokumentas bus paskelbtas Lietuvos banko interneto svetainėje.

UAB „Bonum publicum“ įpareigota pašalinti veiklos trūkumus

Lietuvos banko valdyba įpareigojo gyvybės draudimo UAB „Bonum publicum“ iki 2013 m. kovo 15 d. parengti ir pateikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai patikrinimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų ištaisymo bei rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą. Jame turi būti nurodyti numatytų darbų įvykdymo terminai ir už šių darbų įvykdymą atsakingi asmenys.

Be to, nurodyta iki 2013 m. liepos 1 d. pašalinti patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banko Priežiūros tarnybą.

Patikrinimo metu buvo įvertintas draudimo įmonės mokumas ir finansinė padėtis, patikrintas įmonės valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rūšių rizikos valdymo sistema. Tikrinta, kaip vykdomi teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo prevencijos priemonių ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, reikalavimai. Buvo įvertinta, ar įmonė laikosi teisės aktų nuostatų, nustatančių reikalavimus dėl asmenų, ketinančių sudaryti gyvybės draudimo sutartį, poreikių nustatymo, siūlomo produkto tinkamumo vertinimo ir informavimo apie gyvybės draudimo sutarties sąlygas.