Lietuvos bankas
2023-09-28
11

Patvirtinti monetų etalonai ir išleidimo datos
Lietuvos banko valdyba patvirtino dviejų kolekcinių monetų etalonus ir išleidimo datas.

Abiejų Tautų Respublikos Edukacinės komisijos 250 m. sukakčiai skirta kolekcinė 10 eurų sidabro moneta. Jos autorius – Giedrius Paulauskis. Moneta į apyvartą bus išleista 2023 m. spalio 12 d. Išankstinis pardavimas pradedamas spalio 5 d. 8.00 val. Monetos tiražas – 3 000 vnt. Ši moneta – tai bendras projektas su Lenkijos centriniu banku.

Kolekcinė 5 eurų sidabro moneta, skirta Berniukų ir jaunuolių chorui „Ąžuoliukas“ jo įsteigėjo Hermano Perelšteino gimimo 100 m. sukakties proga, į apyvartą bus išleista 2023 m. lapkričio 15 d. Jos autorius – Egidijus Rapolis. Išankstinis pardavimas pradedamas lapkričio 8 d. 8.00 val. Monetos tiražas – 3 000 vnt.  

Įsigalios papildomas kapitalo reikalavimas bankams ir centrinių kredito unijų grupėms
Nuo spalio 1 d. Lietuvoje veikiantys bankai ir centrinių kredito unijų grupės turės atitikti papildomą kapitalo reikalavimą. Lietuvos banko valdyba yra nustačiusi 1 proc. anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normą ir grąžinusi ją į prieš pandemiją buvusį lygį.

Sprendimas padidinti AKR normą priimtas pernai, kredito įstaigoms suteiktas vienų metų pereinamasis laikotarpis papildomam kapitalui sukaupti. Lietuvos banko duomenimis, šiuo metu bankai ir centrinių kredito unijų grupės jau turi sukaupę netgi didesnę, nei reikalaujama, kapitalo atsargą. Šis kapitalo reikalavimas sustiprina kredito įstaigų finansinį atsparumą ir gali būti atlaisvinamas sukrėtimų metu, jei materializuojasi rizikos finansų sistemai. Pavyzdžiui, COVID-19 pandemijos metu AKR norma buvo sumažinta nuo 1 iki 0 proc. Tai leido atlaisvinti apie 86 mln. Eur kapitalo, taip iš dalies sušvelninant COVID-19 neigiamą įtaką šalies ekonomikai.

Išsamiau – naujausiame Finansinio ciklo Lietuvoje ketvirtiniame vertinime.

Panaikinta UAB „Rebellion Fintech Services“ licencija ir skirta bauda
Lietuvos bankas panaikino elektroninių pinigų įstaigos UAB „Rebellion Fintech Services“ licenciją ir skyrė jai baudą. 

Šį sprendimą lėmė faktas, kad įstaiga gerokai ilgiau nei per metus nuo licencijos gavimo nepradėjo veiklos. Be to, nustatyta pažeidimų, kurie patvirtina, kad įstaiga nebuvo tinkamai pasirengusi teikti finansines paslaugas: UAB „Rebellion Fintech Services“ nebuvo patvirtinusi išsamios organizacinės struktūros, įstaigos darbuotojų atsakomybių ir atskaitomybės aprašų, jos rizikos valdymo strategija buvo parengta ne pagal teisės aktų reikalavimus, du ataskaitinius laikotarpius (2022 m. trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčius) ji neteisingai skaičiavo nuosavo kapitalo poreikio dydį. Nustatyta pažeidimų ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo (PPTF) prevencijos srityje: UAB „Rebellion Fintech Services“ neužtikrino tinkamų vidaus kontrolės procedūrų, susijusių su įstaigos visos veiklos PPTF rizikos vertinimu, klientų tapatybės nustatymu, dalykinių santykių ir operacijų stebėsena, nebuvo paskyrusi už PPTF prevencijos sritį atsakingų asmenų. 

Tris ataskaitinius laikotarpius (2022 m. antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčius) įstaiga teikė Lietuvos bankui neteisingą informaciją apie elektroninių pinigų turėtojų, mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų ir įstaigos nuosavų lėšų likučius, taip pat nurodė tikrovės neatitinkančią informaciją apie klientus ir mokėjimo operacijas. Už šį pažeidimą Lietuvos bankas skyrė įstaigai 10 tūkst. Eur baudą. 

Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kaina 2024 m. – ne daugiau kaip 1,47 Eur
Lietuvos bankas apskaičiavo didžiausią galimą pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kainą, ji įsigalios 2024 m. sausio 1 d. ir negalės būti didesnė kaip 1,47 Eur, o socialinę paramą gaunantiems asmenims – ne didesnė kaip 0,73 Eur. 

2024 metams apskaičiuota maksimali krepšelio kaina atitinka ilgametį šios paslaugos kainų vidurkį. 2017 m., kai buvo pradėta kontroliuoti pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelį, jo kaina buvo 1,50 Eur ir vėlesniais metais keliais euro centais keitėsi į vieną ar kitą pusę. Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kaina yra „lubos“, kurias Lietuvoje veikiančios kredito įstaigos gali taikyti už šią paslaugą. Tačiau jos gali pasirinkti taikyti ir žemesnę kainą. 

Šiuo metu maksimali krepšelio kaina yra 1,37 Eur, o socialinę paramą gaunantiems asmenims – 0,68 Eur per mėnesį. Maksimali reguliuojamo mokėjimo paslaugų krepšelio kaina apskaičiuojama atsižvelgiant į bankų taikomų panašių mokėjimo paslaugų krepšelių standartinius ir darbo užmokesčio gavėjams taikomus įkainius bei namų ūkių vartojimo išlaidas vienam gyventojui. Nuo kitų metų įsigaliosiančią kainą lėmė kai kurių bankų kainodaros pokyčiai.

Primename, kad mokėjimo paslaugų krepšeliai užtikrina gyventojams galimybę naudotis reikalingomis mokėjimo paslaugomis už fiksuotą mėnesio kainą. Jie gali pasirinkti, ar naudotis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšeliu, ar pasirinkti kitus mokėjimo paslaugų teikėjų siūlomus krepšelius, priklausomai nuo savo poreikių. Į pastaruosius dažnai būna įtraukta ir daugiau paslaugų, nei reikalaujama. Įvairiais mokėjimo paslaugų krepšeliais naudojasi apie du trečdalius sąskaitas turinčių asmenų.

Šiuo metu į Lietuvos banko patvirtintą pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtį įtrauktos tokios būtiniausios mokėjimo paslaugos:

  • sąskaitos atidarymas ir tvarkymas;
  • el. bankininkystė ir saugi prisijungimo prie jos priemonė;
  • gautų mokėjimų eurais įskaitymas;
  • mokėjimo kortelė ir neriboti atsiskaitymai kortele prekybos vietose ir internetu;
  • ne mažiau kaip 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį;
  • galimybė nemokamai išsigryninti ne mažiau kaip 550 Eur per mėnesį kredito įstaigos parinktu būdu;
  • nemokamas grynųjų pinigų įnešimas į sąskaitą kredito įstaigos parinktu būdu.

Lietuvos bankas ragina vartotojus domėtis skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų siūlomomis paslaugomis, lyginti įkainius ir kitas sąlygas. Informaciją apie kredito įstaigų pasiūlymus galite rasti jų interneto svetainėse, krepšelius taip pat galima palyginti Lietuvos banko svetainėje.