Lietuvos bankas
2022-03-18
11

Aptarti Medicinos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai
Lietuvos banko valdyba apsvarstė UAB Medicinos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus. 

Įvertinusi visus neigiamus veiksnius, galinčius paveikti Medicinos banko kapitalą, ir apibendrinusi SREP rezultatus, Lietuvos banko valdyba nustatė Medicinos bankui papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 1,7 proc. pagal riziką įvertintų pozicijų sumos.

Papildomą kapitalo reikalavimo dydį Medicinos bankas turi dengti bent 56,25 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo (T1).

Atsižvelgiant į papildomo kapitalo reikalavimo dydį, turi būti tenkinami šie minimalūs SREP nuosavų lėšų reikalavimai:

  • 5,5 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas;
  • 7,3 proc. 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas;
  • 9,7 proc. bendro SREP kapitalo pakankamumo koeficientas.

Medicinos bankui rekomenduojama turėti 1 proc. antros pakopos gairių (angl. P2G) kapitalo dydį, kuris turėtų būti įtrauktas į Medicinos banko kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas, įskaitant norimos prisiimti rizikos valdymo sistemą ir gaivinimo planavimą.

Medicinos banko informacinis pranešimas NASDAQ vertybinių popierių biržoje

Revolut grupės įmonėms – poveikio priemonės
Lietuvos bankas atliko tikslinį specializuoto banko Revolut bank UAB ir elektroninių pinigų įstaigos Revolut Payments UAB patikrinimą. Jo metu buvo tikrinama, kaip bendrovės laikosi Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų. 

Nustatyta, kad tikrintu laikotarpiu ir specializuotas bankas, ir elektroninių pinigų įstaiga į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės procedūras buvo įtraukę ne visus teisės aktuose nustatytus rizikos veiksnius, kuriuos būtina įvertinti prieš pradedant dalykinius santykius. Be to, ne visais atvejais užtikrino, kad būtų tinkamai vykdomas teisės aktuose numatytas reikalavimas gauti vyresniojo vadovo pritarimą dalykiniams santykiams su didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos klientais ir politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis pradėti ar juos tęsti. Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas ir Revolut bank UAB, ir Revolut Payments UAB, skyrė įspėjimus.

Lietuvos bankas taip pat nustatė pažeidimų ir trūkumų, susijusių su informacijos apie klientų dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį rinkimu. Už šiuos įstatymo pažeidimus Lietuvos bankas Revolut Bank UAB skyrė 50 tūkst., o Revolut Payments UAB – 150 tūkst. Eur baudas ir įpareigojo ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d. pašalinti nurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitus patikrinimo metu nustatytus veiklos trūkumus. 

Bendrovės aktyviai teikia informaciją Lietuvos bankui. Jos pranešė, kad ėmėsi veiksmų ir daugumą pažeidimų jau yra ištaisiusios, be to, sukūrė naują fizinių asmenų rizikos vertinimo modelį, kuris turi užkirsti kelią pažeidimams atsirasti ateityje.