Lietuvos bankas
2012-08-02

Panaikinta UADBB „Biznio draudimo brokeris“ draudimo brokerių įmonės veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba dėl šiurkštaus teisės aktų pažeidimo panaikino UADBB „Biznio draudimo brokeris“ draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją, išduotą Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. lapkričio 16 d.

Licencijos galiojimo panaikinimo procedūra pradėta draudimo brokerių įmonės UADBB „Biznio draudimo brokeris“ prašymu. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad bendrovės turėtos atskirosios banko sąskaitos, kuri pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 164 straipsnio 6 dalies nuostatas yra skirta tik mokėjimams tarp draudėjų ir draudikų vykdyti, lėšos buvo panaudotos kitiems tikslams, Lietuvos banko valdyba licenciją panaikino už šiurkštų nurodyto teisės akto pažeidimą.

Lietuvos bankas, kaip priežiūros institucija, atkreipia dėmesį, kad griežtas teisės aktų, reglamentuojančių draudimo tarpininkavimo veiklą, laikymasis yra būtina sąlyga sąžiningai draudimo tarpininkų verslo veiklai ir draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų bei trečiųjų asmenų pasitikėjimui draudimo tarpininko institucija, todėl bet kokie pažeidimai nėra ir nebus toleruojami.

Lietuvos bankas įpareigojo UADBB „Biznio draudimo brokeris“ per penkias darbo dienas grąžinti draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos originalą.

Lietuvos bankas patvirtino Bankų vidaus valdymo bendruosius nuostatus

Lietuvos banko valdyba patvirtino Bankų vidaus valdymo bendruosius nuostatus, kurie nustato pagrindinius principus ir reikalavimus, skirtus užtikrinti veiksmingą bankų vidaus valdymą, stiprinti bankų valdymo organų atsakomybę už patikimą ir saugią veiklą. Plačiau – atskirame pranešime.

Papildyta UAB ,,LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ valdymo įmonės veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba nutarė papildyti valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licenciją, išduotą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu, suteikiant teisę UAB ,,LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ valdyti privataus kapitalo kolektyvinio investavimo subjektus.

Iki šiol galiojusi licencija suteikė teisę valdyti tik nekilnojamojo turto kolektyvinio investavimo subjektus.

Išduota licencija LTL Kredito unijai

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti LTL Kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas licencines finansines paslaugas: priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas iš neprofesionalių rinkos dalyvių; vykdyti klientų mokėjimo nurodymus, atlikti kredito ir debeto pervedimus, išduoti ir (arba) priimti mokėjimo priemones, vykdyti pinigų perlaidas.

Patvirtinti dviejų naujų monetų etalonai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 10 litų kolekcinės (proginės) monetos iš serijos „Lietuvos mokslas“ ir 50 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos Maironio (Jono Mačiulio) 150-osioms gimimo metinėms etalonus, kuriuos pagamino UAB ,,Lietuvos monetų kalykla“.

Šių monetų grafinius projektus sukūrė ir gipsinius modelius atliko Rytas Jonas Belevičius.

Abi monetas numatyta išleisti į apyvartą 2012 metų III ketvirtį.