Lietuvos bankas
2021-09-21
11

Lietuvos banko valdyba už pinigų plovimo prevencijos pažeidimus skyrė poveikio priemones Medicinos bankui, patvirtino 2022 m. galiosiančią pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšelio didžiausią kainą ir UAB OPAY Solutions suteikė pilnos apimties licenciją.

Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos banko veiklos inspektavimą. Jo metu buvo vertinama, kaip ši kredito įstaiga laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų. 

Inspektavimo metu nustatyta, kad bankas netinkamai vertino ir visos veiklos, ir individualių klientų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, neužtikrino tinkamo nuolatinės klientų mokėjimo operacijų stebėsenos proceso, reikalavimų dėl sustiprinto kliento tapatybės nustatymo vykdymo, aptikta trūkumų dėl politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens nustatymo.
Be to, banko įdiegtos vidaus kontrolės priemonės ir procedūros neužtikrino tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių reikalavimų įgyvendinimo.
UAB Medicinos bankas jau inspektavimo metu ėmėsi šalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus. 

Įvertinusi inspektavimo rezultatus ir atsižvelgusi į aplinkybes, Lietuvos banko valdyba skyrė įspėjimą, 300 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo visus nurodytus pažeidimus bei trūkumus pašalinti iki š. m. gruodžio 31 d.

Informacinis pranešimas NASDAQ vertybinių popierių biržoje

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Apsispręsta dėl pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio
Lietuvos banko valdyba patvirtino 2022 m. galiosiančią pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšelio didžiausią kainą.

Kaip ir šiemet, bankai ir kredito unijos 2022 m. privalės suteikti galimybę visas būtiniausias mokėjimo paslaugas gauti už ne didesnę kaip 1,45 Eur, o nepasiturintiems gyventojams – 0,72 Eur per mėnesį kainą.

Tokia maksimali kaina nustatyta pagal Lietuvos banko patvirtintą metodiką ir galios nuo 2022 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Pagrindinės mokėjimo sąskaitos sudėtis 2022 m. taip pat nėra keičiama.

Vartotojai gali laisvai pasirinkti, ar naudotis pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšeliu, ar kitais bankų ir kredito unijų siūlomais mokėjimo paslaugų krepšeliais.

Į Lietuvos banko patvirtintą pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtį šiuo metu įtrauktos būtiniausios mokėjimo paslaugos, kurios kas mėnesį būtų teikiamos be papildomų mokesčių, yra tokios:  

  • sąskaitos atidarymas ir tvarkymas; 
  • el. bankininkystė, saugi sąskaitos valdymo ir prisijungimo prie jos priemonė (kodų generatorius, speciali programėlė ir pan.);
  • gautų mokėjimų eurais įskaitymas; 
  • grynųjų pinigų įmokėjimas kredito įstaigos parinktu būdu; 
  • mokėjimo kortelė ir atsiskaitymai kortele prekybos vietose ir internetu; 
  • ne mažiau kaip 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant momentinius mokėjimus, įmokas, e. sąskaitų apmokėjimą, pervedimus įstaigos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, tiesioginio debeto operacijas; 
  • grynųjų pinigų išmokėjimas – ne mažiau kaip 550 eurų per mėnesį banko bankomatų tinkle ar kredito unijos parinktu būdu.

Suteikė pilnos apimties licenciją
UAB OPAY Solutions, nuo 2012 m. Lietuvoje turinti ribotos veiklos mokėjimo įstaigos licenciją ir teikianti pinigų perlaidos paslaugą, nuo šiol galės išplėsti savo teikiamų mokėjimo paslaugų spektrą. 

Lietuvos banko valdyba tenkino įstaigos prašymą išduoti pilnos apimties mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę atlikti pervedimus iš sąskaitos į sąskaitą, teikti mokėjimo priemonių išleidimo ir gaunamų mokėjimų apdorojimo, mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas. 

Pilnos apimties mokėjimo įstaigos licencija suteiks įstaigai teisę plėsti savo veiklą ir kitose Europos Sąjungos šalyse.