Lietuvos bankas
2020-09-04
  • 23897_799c0ec6151bba892e20090486d9f096.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino atnaujintus Lietuvos banko premijų už mokslinę veiklą nuostatus, naują vertinimo komisiją, taip pat leido likviduoti elektroninių pinigų įstaigą. 

Mokslo premijos: patikslinti nuostatai, nauja komisija (paraiškos jau priimamos)

Lietuvos banko valdyba patikslino premijų ekonomikos srities mokslininkams nuostatus, patvirtino naują vertinimo komisijos sudėtį ir kviečia mokslininkus iki rugsėjo 30 dienos teikti savo mokslinius darbus V. Jurgučio premijai arba disertacijas premijai už ekonomikos srities disertaciją. Jos siekia atitinkamai 10 tūkst. ir 5 tūkst. eurų.

Svarbiausi pokyčiai dėl premijų skyrimo:

  • Mokslininkai, teikiantys mokslinius darbus V. Jurgučio premijai, gali teikti tik vieną mokslinį darbą per metus, parašytą per pastaruosius penkerius metus.
  • Mokslininkai, teikiantys mokslinius darbus V. Jurgučio premijai, gali tą patį darbą teikti pakartotinai, jei už darbą premija nebuvo skirta. Disertacijų teikti pakartotinai negalima. 

Lietuvos banko valdyba taip pat patvirtino naują vertinimo komisijos sudėtį. Komisiją pagal nuostatus turi sudaryti Lietuvos banko valdybos narys ir tarnautojas, taip pat trys kitų institucijų arba nepriklausomi ekspertai. 

Nuo šių metų mokslinių darbų vertinimo komisijoje dirbs:
•    dr. Agnė Kajackaitė, Berlyno socialinių mokslų centro Etikos ir elgsenos ekonomikos padalinio tyrimų grupės vadovė
•    dr. Artūras Juodis, Amsterdamo universiteto Ekonomikos mokyklos profesorius asistentas
•    dr. Jūra Liaukonytė, Kornelio universiteto Charleso H. Dysono taikomosios ekonomikos ir vadybos mokyklos asocijuotoji profesorė
•    dr. Povilas Lastauskas, Lietuvos banko Tyrimų centro direktorius

Komisijos pirmininkas dr. Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

Atnaujintus Premijų skyrimo nuostatus rasite čia.

Duotas leidimas likviduoti elektroninių pinigų įstaiga, panaikinta jos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė leidimą likviduoti elektroninių pinigų įstaigą International Fintech, UAB, ir panaikinti jos turimos elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimą. Toks sprendimas priimtas įstaigos prašymu. 

Remiantis Lietuvos bankui pateikta informacija, įstaiga veiklos nevykdė. Kartu su prašymu išduoti leidimą likviduoti bendrovę įstaiga pateikė duomenis ir dokumentus, patvirtinančius, kad įstaiga yra atsiskaičiusi su elektroninių pinigų turėtojais, mokėjimo paslaugų vartotojais ir kitais mokėjimo paslaugų teikėjais.