Lietuvos bankas

Dvi premijos už mokslinę veiklą

Lietuvos bankas skiria dvi premijas už mokslinę veiklą: Vlado Jurgučio premiją (10 tūkst. eurų) ir Lietuvos banko premiją už ekonomikos srities disertaciją (5 tūkst. eurų).

Vlado Jurgučio premija

Ji įamžina akademiko profesoriaus Vlado Jurgučio, pirmojo Lietuvos banko valdytojo, nuopelnus Lietuvos bankininkystei. Vlado Jurgučio premija skiriama siekiant pažymėti reikšmingiausius per pastaruosius penkerius metus Lietuvos ekonomistų arba su Lietuvos mokslo institucijomis susijusių užsienio šalių ekonomistų mokslinės veiklos rezultatus – publikuotus mokslinius straipsnius, išleistas mokslo monografijas arba kitas knygas. Pirmenybė teikiama tokioms temoms kaip centrinio banko veikla, pinigų politika, makroprudencinė politika, bankininkystė, mokėjimai ir atsiskaitymai, investavimas ir kitoms su Lietuvos banko vykdoma veikla susijusioms temoms.

Lietuvos banko premija už ekonomikos srities disertaciją

Ji skiriama siekiant apdovanoti geriausių disertacijų, parengtų iš ekonomikos arba su ja susijusios srities ir apgintų per paskutinius dvejus metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., autorius. Pirmenybė teikiama tokioms temoms kaip centrinio banko veikla, pinigų politika, makroprudencinė politika, bankininkystė, mokėjimai ir atsiskaitymai, investavimas ir pan.

Premijų skyrimo nuostatus rasite čia. (121.9 KB )

Premijų istorija

Pirmąją premiją už žymius ir aktualius mokslinius darbus bankininkystės tema Lietuvos bankas įsteigė 1990 m. ir ją skyrė vieną kartą. Ja įvertinta Vlado Terlecko monografija „Pinigai Lietuvoje 1915–1944“.

1997 m. buvo įsteigta Vlado Jurgučio premija. Ji aštuonis kartus skirta dvylika mokslininkų:

  • 2020 m. -  kolektyviniam Jesus Crespo Cuaresma, Gernot Doppelhofer, Martin Feldkircher ir Florian Huber darbui "Spillovers from US monetary policy: evidence from a time varying parameter global vector autoregressive model“
  • 2019 m. -  kolektyviniam Matthias Gerhard Weber ir Arthur Schram darbui „The non-equivalence of labour market taxes: a real-effort experiment“;
  • 2018 m. – kolektyviniam Agnės Kajackaitės, Uri Gneezy ir Joel Sobel darbui „Lying Aversion and the Size of the Lie“;
  • 2015 m. – Gediminui Vaskelai už monografiją „Tautiniai aspektai Lietuvos ūkio politikoje 1919–1940 metais“;
  • 2012 m. – Vladui Terleckui už monografiją „Bankininkystė Lietuvoje 1795–1915 m.“;
  • 2010 m. – prof. Antanui Tylai už monografiją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per dvidešimtmetį karą (1648–1667)“ ir dr. Vytautui Valvoniui – už pastarųjų 5 metų darbus bankininkystės, ypač kredito rizikos valdymo, srityje, taip pat už praktinę naudą gerinant rizikos valdymą bankuose bei stiprinant bankų veiklos patikimumą;
  • 2008 m. – Arūnui Dulkiui, Juozui Galkui ir Stanislovui Sajauskui už darbą „Lietuvos monetos“;
  • 1999 m. – Vladui Terleckui už 1995–1999 m. išleistas knygas ir paskelbtus straipsnius Lietuvos bankininkystės istorijos tema;
  • 1998 m. – Stasiui Sajauskui ir Dominykui Kaubriui už darbą „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės numizmatika“;
  • 1997 m. – prof. Alfonsui Žilėnui už reikšmingus darbus bankininkystės ir finansų srityse.

2017 m. balandį Lietuvos banko valdyba pakeitė Vlado Jurgučio premijos skyrimo nuostatus ir įsteigė naują premiją už ekonomikos srities disertaciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-04