Lietuvos bankas
2020-04-10
  • prieziuros-tarnybos-sprendimai.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė European Merchant Bank UAB valdybos narės kandidatūrai, AS „Citadele banka“ leido įsigyti SIA „UniCredit Leasing“, priėmė kitus sprendimus.

Pritarta European Merchant Bank UAB valdybos narės kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į European Merchant Bank UAB prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, leido Ingai Kuktienei eiti šio banko valdybos narės pareigas.

AS „Citadele banka“ leista įsigyti SIA „UniCredit Leasing“
Lietuvos bankas gavo Latvijos banko AS „Citadele banka“ prašymą dėl Latvijos vartojimo kredito davėjo SIA „UniCredit Leasing“ įsigijimo. Šio leidimo reikėjo, kadangi bendrovė per SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialą veikia ir mūsų šalyje. Įvertinusi pateiktus dokumentus ir informaciją, Priežiūros tarnyba, leido AS „Citadele banka“ tiesiogiai įsigyti SIA „UniCredit Leasing“.

Pritarta dėl dalies UAB „Šeili“ įsigijimo
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą leisti įsigyti vartojimo kredito davėjo ir kredito davėjo UAB „Šeili“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. Įvertinusi pateiktus dokumentus ir informaciją, Priežiūros tarnyba pritarė bendrovės akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įgytų prašomą UAB „Šeili“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.

Sprendimas dėl „Bismuth Structured Products Fund“
Atsižvelgdama į UAB „Atelier Investment Management“ (iki 2018 m. sausio 12 d. – UAB „Gerovės kūrimas“) prašymą ir į tai, kad jos valdomas atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas sudėtinis investicinis fondas „Bismuth Structured Products Fund“ nevykdo veiklos, neturi kolektyvinio investavimo subjekto dalyvių ir turto, pripažino sprendimą, kuriuo pritarė šio fondo taisyklėms, netekusiu galios.

Neprieštarauta dėl UAB „Atelier Investment Management“ dalies įsigijimo
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą įsigyti valdymo įmonės UAB „Atelier Investment Management“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalį. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad fizinis asmuo netiesiogiai įsigytų šios valdymo įmonės akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių tiek, kad jo turima valdymo įmonės akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis peržengtų 30, bet nesiektų 50 proc.

Pritarta UAB Victory Development II steigimo dokumentams
Atsižvelgdama į UAB „Victory Funds“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB Victory Development II steigimo dokumentams.

Panaikinta Fitek LT, UAB, licencija
Mokėjimo įstaigos Fitek LT, UAB, prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba panaikino šiai bendrovei išduotą mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos International Fintech UAB prašymus, iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašo išbraukė jos tarpininkes UAB „Balticbill“, VeriCents UAB ir Caspero UAB.

Atsižvelgdama į vartojimo kredito davėjo UAB „Sugar Tech“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti dvi interneto svetaines
Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto svetaines bitcoins-era.net ir marketssoft.net, kurios naudojamos nelegaliai siūlant ir reklamuojant investicines paslaugas.