Lietuvos bankas
2012-06-13

Išduos mokėjimo įstaigos licenciją bendrovei Click2Sell

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB Click2Sell mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidos).

Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 27 įmonėms.

Bendrovė „Synergy Finance“ gaus investicinių fondų valdymo įmonės veiklos licenciją

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB „Synergy Finance“ valdymo įmonės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licenciją, suteikiančią teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į kitus kolektyvinio investavimo subjektus. Licencija suteikia teisę verstis ir papildoma veikla: valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius; konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais.

UAB „Synergy finance“ informavo, kad veiklos pradžioje ketina steigti vieną investicinį fondą – neribotos veiklos trukmės, atviro tipo specialųjį kolektyvinio investavimo subjektą, investuojantį į kitus kolektyvinio investavimo subjektus.

Draudimo brokerių įmonės veiklos licencija bendrovei ,,Benitas“

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją steigiamai UADBB ,,Benitas“. Ši licencija suteikia teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą

Panaikinta „APDRAUDA LT“ turėtadraudimo brokerių įmonės veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba panaikino UADBB „APDRAUDA LT“ Draudimo priežiūros komisijos 2006 m. gegužės 2 d. nutarimu išduotos draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos galiojimą.

2012 m. gegužės 28 d. UADBB „APDRAUDA LT“ akcininkai nusprendė nutraukti draudimo brokerių veiklos vykdymą bei likviduoti bendrovę. Ji draudimo tarpininkavimo veiklos nebevykdė, naujų draudimo sutarčių šiemet nebesudarinėjo.

Patvirtintos taisyklės

Lietuvos banko valdyba patvirtino Turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles. Jos reglamentuoja pagrindines turto arba verslo vertinimo įmonės ir nepriklausomo turto arba verslo vertintojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygas, draudimo sutarties šalių – draudėjo ir draudiko – ikisutartines ir sutartines teises ir pareigas.

Pakeista Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų registravimo, duomenų tvarkymo ir skelbimo tvarką

Lietuvos banko valdyba pakeitė Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų registravimo, duomenų tvarkymo ir skelbimo tvarką. Atsižvelgiant į naują Lietuvos banko struktūrą, nustatyta, kad sistemų duomenis tvarko ir oficialų sistemų sąrašą skelbia Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Finansinio stabilumo departamentas. Jam mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų operatoriai turi pateikti minėtoje tvarkoje nurodytus dokumentus ir duomenis.

Birželio pabaigoje apyvartoje pasirodys dailei skirta moneta

Lietuvos banko valdyba nutarė 10 litų kolekcinę (proginę) monetą, skirtą dailei, paskelbti mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2012 m. birželio 26 d. Monetos grafinio projekto autorė – Rūta Ničajienė, gipsinį modelį sukūrė Giedrius Paulauskis. Monetas kaldina UAB ,,Lietuvos monetų kalykla“.

Tai jau trečioji serijos ,,Lietuvos kultūra“ moneta. Pirmoji, skirta muzikai, išleista 2010 m., antroji, skirta teatrui, – 2011 m.