Lietuvos bankas
2019-12-19
11

Lietuvos banko valdyba apsvarstė Šiaulių banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatus, išdavė naują sąlyginę elektroninių pinigų įstaigos licenciją ir panaikino UAB "iyzi Payments" mokėjimo įstaigos licenciją. 

Apsvarstyti Šiaulių banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai
Lietuvos banko valdyba aptarė kasmet vykdomo AB Šiaulių banko Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) rezultatus. Šis procesas apėmė veiklos, kurią vykdydamas Šiaulių bankas susiduria su reikšminga rizika, įvertinimą, valdymo (rizikos valdymo sistemos kokybės) ir banko kapitalo įvertinimą pagal esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus.

Apibendrinusi rezultatus, Valdyba nustatė Šiaulių bankui papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 1,4 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, t. y. banko kapitalas bet kuriuo momentu turi atitikti bendrą SREP kapitalo reikalavimą, kuris yra 9,4 proc.

AB Šiaulių bankui taip pat taikomas bendras kapitalo reikalavimas, apimantis ne tik bendrą SREP kapitalo reikalavimą, bet ir sudėtinius kapitalo rezervų reikalavimus (2,5 % kapitalo apsaugos rezervas, 1,0 % anticiklinio kapitalo rezervas ir 0,5 % kitų sisteminės svarbos įstaigų kapitalo rezervas).

Be to, Šiaulių bankui rekomenduota turėti 1 proc. antros pakopos gairių kapitalo dydį (angl. P2G), jis papildo bendrąjį kapitalo reikalavimą.

Išduota nauja sąlyginė elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti sąlyginę elektroninių pinigų įstaigos licenciją steigiamai UAB „Settek“. Ji suteikia įstaigai teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti tam tikras Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas. Jas ketinama siūlyti Lietuvos ir Europos Sąjungos klientams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Įstaigos akcininkas yra Didžiosios Britanijos įmonė Paymaster24 Ltd. Ji turi licenciją, išduotą Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų priežiūros institucijos (angl. Financial Conduct Authority, FCA), ir veikia jos prižiūrima.

Nustatyta sąlyga, kad UAB „Settek“ iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui turi pateikti su Lietuvos Respublikos ar užsienio kredito įstaiga sudarytos sutarties kopiją, patvirtinančią elektroninių pinigų turėtojų ir mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugą. 

Panaikinta mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba nutarė panaikinti UAB „iyzi Payments“ mokėjimo įstaigos licencijos galiojimą. Įstaiga per beveik metus nuo licencijos išdavimo datos veiklos vykdyti nepradėjo ir licencinių mokėjimo paslaugų neteikė. UAB „iyzi Payments“ mokėjimo įstaigos licencijos galiojimas panaikintas įstaigos prašymu.