Lietuvos bankas
2015-12-01
  • LB sprendimai.jpg
     
11

Leido AB banką „FINASTA“ prijungti prie akcinės bendrovės Šiaulių banko; išdavė UAB „INVL Finasta“ finansų maklerio įmonės veiklos licenciją; nustatė reikalavimus, kaip investuoti investicinį gyvybės draudimo turtą

Leido AB banką „FINASTA“ prijungti prie akcinės bendrovės Šiaulių banko

Lietuvos banko valdyba leido reorganizuoti AB banką „FINASTA“ prijungiant prie akcinės bendrovės Šiaulių banko.

Lietuvos banko valdyba anksčiau yra sutikusi, kad AB bankas „Finasta“ būtų reorganizuojamas prijungiant prie akcinės bendrovės Šiaulių banko.

Išdavė UAB „INVL Finasta“ finansų maklerio įmonės veiklos licenciją

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „INVL Finasta“ B kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, suteikiančią teisę teikti įmonei su viena ar keliomis finansinėmis priemonėmis susijusias investicines paslaugas, nurodytas Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 13 dalies 1, 2, 4, 5 ir 7 punktuose. Tai pavedimų priėmimas ir perdavimas; pavedimų vykdymas klientų sąskaita; investavimo rekomendacijų teikimas; finansinių priemonių portfelio valdymas; finansinių priemonių platinimas be įsipareigojimo jas išplatinti.

Be to, UAB „INVL Finasta“ leista teikti papildomas paslaugas, nurodytas Finansinių priemonių rinkų įstatymo 3 straipsnio 24 dalyje.

Nustatė reikalavimus, kaip investuoti investicinį gyvybės draudimo turtą

Lietuvos banko valdyba patvirtino Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimus. Jais privalės vadovautis Lietuvoje veikiančios draudimo įmonės investuodamos investicinio gyvybės draudimo turtą.

Dokumente nustatyti turto, į kurį gali būti investuojamos investicinio gyvybės draudimo sutartis sudariusių draudėjų lėšos, sudėties ir jo diversifikavimo reikalavimai. Jie yra panašūs į Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme įtvirtintas suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investavimo taisykles.

Reikalavimai bus taikomi investicinio gyvybės draudimo investavimo kryptims, kurios sudarytos po 2016 m. sausio 1 d. Iki tol sudarytoms investavimo kryptims, kurios siūlomos investicinio gyvybės draudimo draudėjams, reikalavimai bus taikomi nuo 2017 m. sausio 1 d.